Stosowanie płyt dachowych ROCKWOOL na dachach mocowanych mechanicznie niesie za sobą wiele korzyści. Na ogół nie jest konieczne wstępne mocowanie termoizolacji – płyty są stabilne wymiarowo i mocowanie mechaniczne hydroizolacji jest wystarczające.

Dla dachów, którym stawiane są wymagania odporności ogniowej RE nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych uszczelnień. To wpływa na szybsze tempo prac.

Do dachów o dużych powierzchniach ROCKWOOL nieodpłatnie użycza urządzenia Lift&Roller, służącego do transportu palet z płytami dachowymi po blasze trapezowej. Specjalna paleta wykonana z użyciem wełny i folii pozwala na uproszczenie logistyki prac przy wykonywaniu dachu.

  1. Blacha trapezowa
  2. Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II lub folia paroizolacyjna PE
  3. Ocieplenie z płyt MONROCK MAX EHARDROCK MAX, grubość 13 + 13 cm
  4. Papa podkładowa mocowana mechanicznie
  5. Papa nawierzchniowa
  6. Kliny dachowe ROCKFALL (KD)
  7. Płyty ROCKFALL (KSP) z dwukierunkowym spadkiem
falt roof, schema, installaion

Produkty

wykorzystane do ocieplenia dachu płaskiego na blasze trapezowej – warstwy mocowane łącznikami

grubość min. [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you