Z płyty FRONTROCK PLUS wykonuje się niepalną termoizolację w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS), na ścianach zewnętrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych

Płyty z wełny skalnej ROCKWOOL FRONTROCK PLUS posiadają deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,035 W/mK. Mają wymiary 1000 x 600 mm i grubość od 100 do 200 mm.

Natomiast FRONTROCK SUPER to dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS). Ich współczynnik przewodzenia ciepła λD jest równy 0,036 W/mK. Mają grubość od 80 do 280 mm.

Płyty FRONTROCK SUPER oraz FRONTROCK PLUS mogą też być montowane na płytach OSB.

 

  1. Warstwa wykończeniowa
  2. Płyta termoizolacyjna FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER, grubość 20 cm
  3. Płyta OSB-3
  4. Bale drewniane
external walls, schema

Produkty

wykorzystane do ocieplenia ściany zewnętrznej z bala metodą lekką mokrą

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Znajdź Dystrybutora

Kogo szukasz

Showing
Offices & Factories near you