Z płyty FRONTROCK PLUS wykonuje się niepalną termoizolację w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS), na ścianach zewnętrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych

Płyty z wełny skalnej ROCKWOOL FRONTROCK PLUS posiadają deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,035 W/mK. Mają wymiary 1000 x 600 mm i grubość od 100 do 200 mm.

Natomiast FRONTROCK SUPER to dwugęstościowe płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS). Ich współczynnik przewodzenia ciepła λD jest równy 0,036 W/mK. Mają grubość od 80 do 280 mm.

Płyty FRONTROCK SUPER oraz FRONTROCK PLUS mogą też być montowane na płytach OSB.

 

  1. Warstwa wykończeniowa
  2. Płyta termoizolacyjna FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER, grubość 20 cm
  3. Płyta OSB-3
  4. Bale drewniane
external walls, schema

Produkty

wykorzystane do ocieplenia ściany zewnętrznej z bala metodą lekką mokrą

Item number

grubość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

FRONTROCK SUPER
Ocieplenie płytą FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER, Ściany zewnętrzne, Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą system na system, Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji, Szczelinowa ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą, Ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą, MUH, Produkty
Pokaż produkt
FRONTROCK PLUS
Szczelinowa ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą, Ściany zewnętrzne, Ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą, Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą system na system, Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji, MUH, Ocieplenie płytą FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER, Produkty
Pokaż produkt

Podobne artykuły