Η πέτρα είναι η βασική μας πρώτη ύλη και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίζεται η επιχείρησή μας. Είναι φυσικά ανθεκτικό και ουσιαστικά ανεξάντλητο, καθώς η γη κάνει 38.000 φορές περισσότερο βράχο κάθε χρόνο (μέσω ηφαιστειακής και ωκεάνιας δραστηριότητας) από ό, τι χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε πετροβάμβακα.