Dach płaski balastowy pokrywa się warstwami izolacji, chroniącej przed stratami ciepła i wilgocią, jednak poszczególne warstwy nie muszą być ze sobą zespolone. Funkcję zespolenia warstw dachu przejmuje balast, np.: żwir.  Pod nim układa się warstwę rozdzielającą - poślizgową, np. flizelinę, pod nią hydroizolacje  z membran PVC, EPDM, TPO, FPO czy pap, płyty ocieplające z wełny dachowej HARDROCK MAX, następnie paroizolację samoprzylepną ROCKFOL SK 18234 II.

Dachy zielone można wykonywać przy tradycyjnym układzie warstw jako alternatywę dla dachu tzw. odwróconego,  z tą różnicą, że najwyższą warstwę stanowią: strefa roślin, warstwa wegetacyjna np. ze żwiru, warstwa drenażowa, ochronna (magazynowo-antykorzeniowa).  Pod nimi są takie same warstwy, jak w wypadku dachów balastowych.

Uwaga! Warstwa balastu znacząco obciąża konstrukcję stropodachu, więc nie można jej zastosować na każdym dachu płaskim. Należy obliczyć obciążenia i dostosować do nich konstrukcję budynku.

Warstwy prawidłowo wykonanego dachu zielonego

 • Warstwa ochronna, czyli maty z odpornych na gnicie włókien syntetycznych, chroniące pokrycie dachowe przed uszkodzeniami przez korzenie roślin. Stosuje się też folie, luźno układane plandeki lub papy zgrzewalne, zabezpieczające pokrycie dachu przed korzeniami.
 • Warstwa drenażowa z systemem filtracyjnym, uniemożliwiającym wymywanie cząsteczek substratu. Elementy drenażowe zatrzymują część wody opadowej, także przy nachylonej połaci dachowej. Gwarantują także dyfuzję pary wodnej i wentylację.
 • Warstwa wegetacyjna, którą stanowi gleba oraz warstwa substratu odporna na zaprószenie ognia z góry i promienie cieplne. Rodzaj i grubość substratu wpływają na wzrost roślin oraz obciążenie statyczne dachu.
 • Strefa roślin to najczęściej dwa rodzaje obsadzania: zieleń intensywna – krzewy, rośliny, małe drzewka oraz zieleń ekstensywna, czyli trawa.
 1. Strop masywny żelbetowy
 2. Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II
 3. Ocieplenie ze skalnej wełny dachowej HARDROCK MAX, grubość 13 cm + 13 cm
 4. Hydroizolacjia z membrany PVC
 5. Dwie warstwy ochronne (antykorzeniowa i magazynująca)
 6. Pas żwiru płukanego
 7. Trzy warstwy podłoża roślinnego (drenująca, filtrująca, wegetacyjna)
 8. Warstwa substratu
 9. Sadzonki roślin 
falt roof, schema, installaion

Produkty

wykorzystane do ocieplenia dachu płaskiego zielonego lub balastowego

grubość min. [mm]

szerokość [mm]

długość [mm]

Brak wyników

Folia paroizolacyjna ROCKFOL SK 18234 II
Blacha perforowana, Dachy płaskie, Blacha trapezowa mocowana łącznikami, System CB PANEL, Strop betonowy mocowany łącznikami, Dach balastowy, Ocieplenie dachu płaskiego z instalacją fotowoltaiczną, Panele solarne, MUH, Produkty
Pokaż produkt
HARDROCK MAX
Dach balastowy, Dachy płaskie, System CB PANEL, Ocieplenie dachu płaskiego z instalacją fotowoltaiczną, Budownictwo wielorodzinne, Blacha perforowana, Blacha trapezowa mocowana łącznikami, Panele solarne, Strop betonowy mocowany łącznikami, MUH, Produkty
Pokaż produkt

Podobne artykuły