Oznaczenia na etykiecie produktu:

 1. Nazwa handlowa wyrobu
 2. Zastosowanie wyrobu
 3. Piktogram określający zastosowanie wyrobu
 4. Adres strony internetowej dla DoP
 5. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
 6. Nr DoP – Deklaracji właściwości użytkowych.
 7. Numer Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych
 8. Klasa reakcji na ogień
 9. Kod wyrobu
 10. Data produkcji
 11. Wymiary
 12. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
 13. Deklarowany opór cieplny
 14. Numer jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności i wydała certyfikat.
 15. Dwie ostatnie cyfry roku pierwszego oznaczenia wyrobu znakiem CE
 16. Adres producenta
 17. Poziom lub klasa pozostałych zadeklarowanych właściwości użytkowych
label, labeling, product, code, coding

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia pracowników ROCKWOOL i skontaktuj się z naszymi konsultantami technicznymi. Nawet w przypadku złożonych pytań nasz dział doradztwa technicznego będzie w stanie zaoferować Ci kompetentą pomoc.

Napisz do nas:

Na chacie - kliknij tutaj

Maila na adres: doradcy@rockwool.pl

Godziny pracy

Poniedziałek– Piątek: 09:00 – 15:00

Contact, help, customer support, learning, technical support