documents

 

 

0 Wybrane pliki

icon
Karta produktowa ROOFROCK 30E
Karta produktowa ROOFROCK 30E
pdf
icon
Karta produktowa RAW
Karta produktowa RAW

ROCKWOOL Akustyczne Wypełnienia

pdf
icon
Karta produktowa MONROCK MAX E
Karta produktowa MONROCK MAX E
pdf
icon
Karta produktowa TOPROCK SUPER
Karta produktowa TOPROCK SUPER
pdf
icon
Karta produktowa TOPROCK PREMIUM
Karta produktowa TOPROCK PREMIUM
pdf
icon
Karta produktowa TOPROCK PLUS
Karta produktowa TOPROCK PLUS
pdf
icon
Karta produktowa SUPERROCK
Karta produktowa SUPERROCK
pdf
icon
Karta produktowa SUPERROCK PREMIUM
Karta produktowa SUPERROCK PREMIUM
pdf
icon
Karta produktowa ROCKTON PREMIUM
Karta produktowa ROCKTON PREMIUM
pdf
icon
Karta produktowa ROCKTON SUPER
Karta produktowa ROCKTON SUPER
pdf
icon
Karta produktowa ROCKMIN
Karta produktowa ROCKMIN
pdf
icon
Karta produktowa ROCKMIN PLUS
Karta produktowa ROCKMIN PLUS
pdf
icon
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/1830 wydanie 1
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/1830 wydanie 1

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych systemem CONLIT 150

pdf
icon
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr. 00079/21/M/1
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr. 00079/21/M/1

dla produktu CONLIT 150

pdf
icon
Krajowy Certyfikat Stalości Właściowości Użytkowych 020-UBW-0951/W
Krajowy Certyfikat Stalości Właściowości Użytkowych 020-UBW-0951/W

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpiczenia belek, słupów, stropów, ścian z betonu i szachtów oddymiających systemem CONLIT 150

pdf
icon
Certyfikat FM
Certyfikat FM

dla produktów: MONROCK MAX E, ROOFROCK 30E, HARDROCK MAX, ROCKFALL

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1023-CPR-1208_P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1023-CPR-1208_P

dla produktu: MULTIROCK ROLL, ROCKMIN PLUS, ROCKSLAB PLUS, ROCKTON, ROCKSLAB ACUSTIC, SUPERROCK, ROCKSONIC SUPER, UNIROCK, ROCKSLAB, TOPROCK SUPER, ROCKROLL SUPER, TOPROLL SUPER, MEGAROCK PLUS, ROCKROLL PLUS, ROCKSLAB SUPER

pdf
icon
Rekomendacja techniczna ITB RT ITB-1054/2019
Rekomendacja techniczna ITB RT ITB-1054/2019

Fasadowe płyty z wełny mineralnej: FRONTROCK PLUS, FRONTROCK S, FASROCK, FRONTROCK SUPER, FRONTROCK L

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0322/12/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0322/12/P

dla produktu STROPROCK G

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0072/07/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0072/07/P

dla produktów Bloczek trapezowy, INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, Pasek RTS

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DOP-0028/CM/20/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DOP-0028/CM/20/w1

dla produktu MONROCK PRO

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 1023-CPR-1207 P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 1023-CPR-1207 P

dla produktów: MULTIROCK ROLL, ROCKROLL, ROCKMIN PLUS, ROCKSLAB PLUS, ROCKTON SUPER, ROCKSLAB ACOUSTIC, SUPERROCK, ROCKSONIC SUPER, ROCKMIN, ROCKSLAB, TOPROCK PREMIUM, ROCKROLL SUPER, TOPROLL SUPER, MEGAROCK PLUS, ROCKROLL PLUSS, ROCKSLAB SUPER

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0174/M/10/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0174/M/10/w1

dla produktu STROPROCK G d= 210-250 mm

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RWPL_G-DOP-0820-B-18-W2
Deklaracja właściwości użytkowych nr RWPL_G-DOP-0820-B-18-W2

dla produktu ROCKWOOL 800

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0193-M-20-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0193-M-20-W1

dla produktu VENTIROCK F d=80-280

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0192-M-20-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0192-M-20-W1

dla produktu VENTIROCK F d=20-79

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr DE0721071803
Deklaracja właściwości użytkowych nr DE0721071803

dla produktu ROCKFOL SK

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RWPL_G-DOP-0830-B-18-W2
Deklaracja właściwości użytkowych nr RWPL_G-DOP-0830-B-18-W2

dla produktu ROCKWOOL 800

pdf
icon
Karta produktowa ROCKLIT
Karta produktowa ROCKLIT
pdf
icon
Klasyfikacja Broof (t1)
Klasyfikacja Broof (t1)

Klasyfikacja nr 1984.1/20/R117NZP w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, z izolacją cieplną ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL

pdf
icon
Klasyfikacja ITB w zakresie odporności ogniowej nr 01984/18/R99NZP/
Klasyfikacja ITB w zakresie odporności ogniowej nr 01984/18/R99NZP/

Dachy warstwowe (przekryć dachowych) z produktami izolacyjnymi firmy ROCKWOOL

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0130/CM/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0130/CM/17/w1

dla produktu ROCKLIT

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0186-B-20-W2
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0186-B-20-W2

dla produktu STEPROCK PLUS 40-50 mm (BOH)

pdf
icon
Stanowisko dotyczące braku obowiązku posiadania atestów higienicznych dla wyrobów budowlanych
Stanowisko dotyczące braku obowiązku posiadania atestów higienicznych dla wyrobów budowlanych
pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0162/CM/20/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0162/CM/20/w1

dla produktu ROOFROCK 30E

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0185-B-20-W2
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0185-B-20-W2

dla produktu STEPROCK SUPER 40-100 mm (BOH)

pdf
icon
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 00095/19/M/1
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 00095/19/M/1

System CONLIT MAT - zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych RW-CEE-DoP-0160/C/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych RW-CEE-DoP-0160/C/17/w1

dla produktu RAW - ROCKWOOL Akustyczne Wypełnienie

pdf
icon
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0488
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0488

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania przewodów wentylacyjnych o przkroju kołowym system CONLIT MAT

pdf
icon
Krajowy Certyfikat Stałości Właściowości Użytkowych 020-UWB-2766/W
Krajowy Certyfikat Stałości Właściowości Użytkowych 020-UWB-2766/W

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpiczenia przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym systemem CONLIT MAT

pdf
icon
Krajowy Certyfikat Stalości Właściowości Użytkowych 020-UBW-0951/W
Krajowy Certyfikat Stalości Właściowości Użytkowych 020-UBW-0951/W

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpiczenia belek, słupów, stropów, ścian z betonu i szachtów oddymiających systemem CONLIT 150

pdf
icon
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1210 P
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1210 P

dla produktów KLIMASLAB (ROCKTERM), TECHROCK 60, 80, FB1, FB2 (INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 60Z, 80)

pdf
icon
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpiczenia belek, stropów, ścian z betonu i szachtów oddymiających systemem CONLIT 150

pdf
icon
Krajowa Ocena Techniczna dla Systemu CONLIT PLUS
Krajowa Ocena Techniczna dla Systemu CONLIT PLUS

Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych systemem CONLIT PLUS

pdf
icon
Atest higieniczny nr 1185/322/187/2021
Atest higieniczny nr 1185/322/187/2021

Atest obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych RW-CEE-DoP-0800/C/22/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych RW-CEE-DoP-0800/C/22/w1

ALU LAMELLA MAT

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0255/10/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0255/10/P

dla produktu: FRONTROCK FS i FRONTROCK FSN

pdf
icon
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1390-CPR-0342/12/P
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1390-CPR-0342/12/P

dla produktów: KLIMAMAT, ALU LAMELLA MAT, LAROCK 40 ALS, KLIMAFIX, VENTIZOL

pdf
icon
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1390-CPR-0168/09/P
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1390-CPR-0168/09/P

dla produktów: VENTIROCK, VENTIROCK F

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0453/16/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0453/16/P

dla produktu: FRONTROCK PLUS

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0452/16/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0452/16/P

dla produktów: ROOFROCK 30E, MONROCK MAX E, HARDROCK MAX, FRONTROCK SUPER, MONROCK PRO

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0256/09/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0256/09/P

dla produktu: FRONTROCK SUPER

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0210/09/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0210/09/P

dla produktu: FRONTROCK L

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0296/11/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0296/11/P

dla produktów: VENTIROCK SUPER, VENTIROCK F SUPER, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK F PLUS

pdf
icon
RT-fasadowe-plyty-z-welny-mineralnej
RT-fasadowe-plyty-z-welny-mineralnej
pdf
icon
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr KDWU 00072/19/M/1
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr KDWU 00072/19/M/1

dla systemu CONLIT PLUS - zestaw wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających z blachy stalowej

pdf
icon
Krajowy Certyfikat Stałości Właściowości Użytkowych nr 020-UWB-0970/W
Krajowy Certyfikat Stałości Właściowości Użytkowych nr 020-UWB-0970/W

Zestaw wyrobów systemu CONLIT PLUS do wykonania izolacji ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających z blachy stalowej

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-039.0-01
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-039.0-01

dla produktów ROCKWOOL 800, TECLIT PS

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-008.2-01
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-008.2-01

dla produktów ROCKWOOL 800, TECLIT PS

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-039.2-01
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-039.2-01

dla produktu ROCKWOOL 800

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-008.3-01
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-008.3-01

dla produktów ROCKWOOL 800, TECLIT PS

pdf
icon
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 00070/19/M/1
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 00070/19/M/1

System CONLIT 150 - zestaw wyrobow do ogniochronnego zabezpieczenia belek, słupów, ścian z betonu i szachtów oddymiających

pdf
icon
Certyfikat stałości własności użytkowych 1390-CPR-0274/10/P
Certyfikat stałości własności użytkowych 1390-CPR-0274/10/P

dla produktu FASROCK, FRONTROCK S, FASROCK L

pdf
icon
Certyfikat stałości własności użytkowych 1434-CPR-0237
Certyfikat stałości własności użytkowych 1434-CPR-0237

dla produktu GRANROCK SUPER

pdf
icon
Certyfikat stałości własności użytkowych 1390-CPR-0323/12/P
Certyfikat stałości własności użytkowych 1390-CPR-0323/12/P

dla produktu STEPROCK HD4F, STEPROCK SUPER, STEPROCK PLUS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych RW-CEE-DoP-0127/C/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych RW-CEE-DoP-0127/C/17/w1

BLOCZEK TRAPEZOWY

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0114/M/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0114/M/17/w1

dla produktu FASROCK G

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0018/CM/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0018/CM/17/w1

FASROCK LL

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych Nr RW-CEE-DoP-0133/CM/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych Nr RW-CEE-DoP-0133/CM/17/w1

FRONTROCK 35

pdf
icon
Deklaracje właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0022/CM/17/w2
Deklaracje właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0022/CM/17/w2
pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0824/C/22/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0824/C/22/w1

dla produktu ROCKTERM

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0825/C/22/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0825/C/22/w1

dla produktu INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0826/C/22/w`
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0826/C/22/w`

dla produktu INDUSTRIAL BATTS BLACK 60Z

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0825/C/22/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0825/C/22/w1

dla produktu INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0177/M/19/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0177/M/19/w1

dla produktu STROPROCK G d= 50-200 mm

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0134/CM/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0134/CM/17/w1

dla produktu FRONTROCK S

pdf
icon
Deklaracje właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0116/CM/20/w1
Deklaracje właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0116/CM/20/w1

dla produktu HARDROCK MAX

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0176/M/19/W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0176/M/19/W1

dla produktu FRONTROCK FSN

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0175/M/19/W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0175/M/19/W1

dla produktu FRONTROCK FS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0801/C/22/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0801/C/22/w1

dla produktu KLIMAFIX

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0074/CM/18/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0074/CM/18/w1

dla produktu MEGAROCK PLUS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0115/CM/20/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0115/CM/20/w1

dla produktu Monrock Max E

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0075/CM/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0075/CM/17/w1

dla produktu MULTIROCK ROLL

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0145/C/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0145/C/17/w1

dla produktu ROCKFALL

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0071/CM/18/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0071/CM/18/w1

dla produktu ROCKMIN PLUS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0107/CM/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0107/CM/17/w1

dla produktu ROCKSONIC SUPER

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0108/CM/16/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0108/CM/16/w1

dla produktu ROCKSONIC SUPER

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0064/CM/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0064/CM/17/w1

dla produktu ROCKTON

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0066/CM/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0066/CM/17/w1

dla produktu ROCKTON

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0043/C/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0043/C/17/w1

dla produktu STALROCK MAX

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2031/B/16/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2031/B/16/w1

dla produktu STEPROCK HD

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2031/B/16/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2031/B/16/w1

dla produktu STEPROCK HD4F

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0067/CM/16/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0067/CM/16/w1

dla produktu SUPERROCK

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0068/CM/16/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0068/CM/16/w1

dla produktu SUPERROCK

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0069/C/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0069/C/17/w1

dla produktu SUPERROCK

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0821/R/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0821/R/17/w1

dla produktu TECLIT PS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0822/G/17/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0822/G/17/w1

dla produktu TECLIT LM

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0172/CM/20/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0172/CM/20/w1

dla produktu TOPROCK SUPER

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0072/CM/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0072/CM/17/w1

dla produktu UNIROCK

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0142/B/16/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0142/B/16/w1

dla produktów: VENTI MAX, WENTIROCK MAX

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0144/M/16/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0144/M/16/w1

dla produktów VENTI MAX, WENTIROCK MAX

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0147/M/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0147/M/17/w1

dla produktu VENTI MAX

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0142/B/16/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0142/B/16/w1

dla produktów: VENTIMAX, WENTIROCK MAX

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0143/B/16/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0143/B/16/w1

dla produktów VENTI MAX F, WENTIROCK MAX F

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0143/B/16/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0143/B/16/w1

dla produktów VENTI MAX F, WENTIROCK MAX F

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0140-B/B/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0140-B/B/17/w1

dla produktu WENTIROCK

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0140/B/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0140/B/17/w1

dla produktu WENTIROCK

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0140-A/B/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0140-A/B/17/w1

dla produktu WENTIROCk

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0141-A/B/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0141-A/B/17/w1

dla produktu WENTIROCK F

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0141-B/B/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0141-B/B/17/w1

dla produktu WENTIROCK F

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0141/B/17/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0141/B/17/w1

dla produktu WENTIROCK F

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0147/M/19/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0147/M/19/w1

dla produktów Ventirock PLUS, WENTIROCK MAX d=30-79

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0144/M/19/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0144/M/19/w1

dla produktów Ventirock PLUS, WENTIROCK MAX d=80-200

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0201/M/19/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0201/M/19/w1

dla produktu GRANROCK SUPER

pdf
icon
Instrukcja Bezpiecznego Stosowania
Instrukcja Bezpiecznego Stosowania

Instrukcja Bezpiecznego Stosowania dla skalnej wełny mineralnej

pdf
icon
Karta produktowa VENTIROCK F
Karta produktowa VENTIROCK F
pdf
icon
Karta produktowa VENTIROCK
Karta produktowa VENTIROCK
pdf
icon
Karta produktowa VENTIROCK SUPER
Karta produktowa VENTIROCK SUPER
pdf
icon
Karta produktowa VENTIROCK PLUS
Karta produktowa VENTIROCK PLUS
pdf
icon
Karta produktowa VENTIROCK F SUPER
Karta produktowa VENTIROCK F SUPER
pdf
icon
Karta produktowa VENTIROCK F PLUS
Karta produktowa VENTIROCK F PLUS
pdf
icon
Karta produktowa SYSTEM ROCKTECT
Karta produktowa SYSTEM ROCKTECT
pdf
icon
Karta produktowa STROPROCK G
Karta produktowa STROPROCK G
pdf
icon
Karta produktowa ROCKTON
Karta produktowa ROCKTON
pdf
icon
Karta produktowa ROCKROLL PLUS
Karta produktowa ROCKROLL PLUS
pdf
icon
Karta produktowa HARDROCK MAX
Karta produktowa HARDROCK MAX
pdf
icon
Karta produktowa FIREROCK
Karta produktowa FIREROCK
pdf
icon
Karta produktowa FRONTROCK L
Karta produktowa FRONTROCK L
pdf
icon
Karta produktowa FRONTROCK PLUS
Karta produktowa FRONTROCK PLUS
pdf
icon
Karta produktowa FRONTROCK S
Karta produktowa FRONTROCK S
pdf
icon
Karta produktowa FRONTROCK FSN
Karta produktowa FRONTROCK FSN
pdf
icon
Karta produktowa FRONTROCK FS
Karta produktowa FRONTROCK FS
pdf
icon
Karta produktowa GRANROCK SUPER
Karta produktowa GRANROCK SUPER
pdf
icon
Karta produktowa KLIMAMAT
Karta produktowa KLIMAMAT
pdf
icon
Karta produktowa BLOCZEK TRAPEZOWY
Karta produktowa BLOCZEK TRAPEZOWY
pdf
Karta produktowa System CONLIT 150
Karta produktowa System CONLIT 150
pdf
icon
Karta produktowa Klej CONLIT GLUE
Karta produktowa Klej CONLIT GLUE
pdf
icon
Karta produktowa System CONLIT PLUS
Karta produktowa System CONLIT PLUS
pdf
icon
Karta produktowa TECHROCK FB
Karta produktowa TECHROCK FB
pdf
icon
Karta produktowa KLIMAFIX
Karta produktowa KLIMAFIX
pdf
icon
Karta produktowa ROCKFOL SK 18234 II ROCKWOOL
Karta produktowa ROCKFOL SK 18234 II ROCKWOOL
pdf
icon
Karta produktowa KLIMASLAB
Karta produktowa KLIMASLAB
pdf
icon
Karta produktowa Otulina ROCKWOOL 800
Karta produktowa Otulina ROCKWOOL 800
pdf
icon
Karta produktowa STALROCK MAX
Karta produktowa STALROCK MAX
pdf
icon
Karta produktowa Taśma aluminiowa TECLIT AT
Karta produktowa Taśma aluminiowa TECLIT AT
pdf
icon
Karta produktowa Taśma uszczelniające TECLIT FT
Karta produktowa Taśma uszczelniające TECLIT FT
pdf
icon
Karta produktowa Uchywt TECLIT HA
Karta produktowa Uchywt TECLIT HA
pdf
icon
Karta produktowa Otulina TECLIT PS
Karta produktowa Otulina TECLIT PS
pdf
icon
Karta produktowa Mata TECLIT LM
Karta produktowa Mata TECLIT LM
pdf
icon
Karta produktowa TOPROLL SUPER
Karta produktowa TOPROLL SUPER
pdf
icon
Karta produktowa ROCKSLAB
Karta produktowa ROCKSLAB
pdf
icon
Karta produktowa ROCKSLAB SUPER
Karta produktowa ROCKSLAB SUPER
pdf
icon
Karta produktowa ROCKSLAB SONIC
Karta produktowa ROCKSLAB SONIC
pdf
icon
Karta produktowa ROCKSLAB PLUS
Karta produktowa ROCKSLAB PLUS
pdf
icon
Karta produktowa ROCKSLAB ACOUSTIC
Karta produktowa ROCKSLAB ACOUSTIC
pdf
icon
Karta produktowa ROCKROLL
Karta produktowa ROCKROLL
pdf
icon
Karta produktowa ROCKROLL SUPER
Karta produktowa ROCKROLL SUPER
pdf
icon
KNR 9-31
KNR 9-31

Katalog Nakładów Rzeczowych – Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT

pdf
icon
KNR 9-16
KNR 9-16

Katalog Nakładów Rzeczowych – Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i ALU LAMELLA MAT

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0184-B-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0184-B-19-W1

dla produktu VENTIROCK F PLUS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0183-B-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0183-B-19-W1

dla produktu VENTIROCK PLUS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0182-B-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0182-B-19-W1

dla produktu VENTIROCK F SUPER

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0181-B-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0181-B-19-W1

dla produktu VENTIROCK SUPER

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0180-CM-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0180-CM-19-W1

dla produktu FRONTROCK L

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0179-CM-20-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0179-CM-20-W1

dla produktu FRONTROCK PLUS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0178-CM-20-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0178-CM-20-W1

dla produktu FRONTROCK SUPER

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0177-M-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0177-M-19-W1

dla produktu STOPROCK G

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0134-CM-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0134-CM-19-W1

dla produktu FRONTROCK C

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0176/M/19/W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0176/M/19/W1

dla produktu FRONTROCK FSN

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0175/M/19/W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0175/M/19/W1

dla produktu FRONTROCK FS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2085-B-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2085-B-19-W1

dla produktu VENTIROCK

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2088-B-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2088-B-19-W1

dla produktu FRONTROCK PLUS

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2087-B-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2087-B-19-W1

dla produktu FRONTROCK SUPER

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2086-B-19-W1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-2086-B-19-W1

dla produktu VENTIROCK F

pdf

Oznaczenia na etykiecie produktu:

 1. Nazwa handlowa wyrobu
 2. Zastosowanie wyrobu
 3. Piktogram określający zastosowanie wyrobu
 4. Adres strony internetowej dla DoP
 5. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
 6. Nr DoP – Deklaracji właściwości użytkowych.
 7. Numer Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych
 8. Klasa reakcji na ogień
 9. Kod wyrobu
 10. Data produkcji
 11. Wymiary
 12. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
 13. Deklarowany opór cieplny
 14. Numer jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności i wydała certyfikat.
 15. Dwie ostatnie cyfry roku pierwszego oznaczenia wyrobu znakiem CE
 16. Adres producenta
 17. Poziom lub klasa pozostałych zadeklarowanych właściwości użytkowych
label, labeling, product, code, coding

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia pracowników ROCKWOOL i skontaktuj się z naszymi konsultantami technicznymi. Nawet w przypadku złożonych pytań nasz dział doradztwa technicznego będzie w stanie zaoferować Ci kompetentą pomoc.

Napisz do nas:

Na chacie - kliknij tutaj

Maila na adres: doradcy@rockwool.pl

Godziny pracy

Poniedziałek– Piątek: 09:00 – 15:00

Contact, help, customer support, learning, technical support