documents

 

 

0 Wybrane pliki

icon
Karta produktowa RAW
Karta produktowa RAW

ROCKWOOL Akustyczne Wypełnienia

pdf
icon
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1023-CPR-1207 P
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1023-CPR-1207 P

dla produktów: BLOCZEK TRAPEZOWY, CB ROCK, CONLIT 150P, CONLIT 150A/F, DACHROCK, DUROCK, FIREROCK, FRONTROCK L, FRONTROCK PLUS, FRONTROCK S, FRONTROCK SUPER, HARDROCK MAX, HARDROCK 1000, MONROCK MAX, MONROCK MAX, MONROCK MAX E, MONROCK PRO, MONROCK PRO, RAW, ROCKFALL, ROCKMIN, ROCKMIN PLUS, ROCKLIT, ROCKROLL, ROCKROLL SUPER, ROCKSLAB, ROCKSLAB ACOUSTIC, ROCKSLAB PLUS, ROCKSLAB SONIC, ROCKSLAB SUPER, ROCKTON, ROCKTON SUPER, ROOFROCK 30E, ROOFROCK 30E, ROOFROCK 30E WG, ROOFROCK 40, STALROCK MAX, STALROCK MAX F, SUPERROCK, TOPROCK PREMIUM, TOPROLL SUPER, WPI PLUS 35

pdf
icon
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1023-CPR-1203 P
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1023-CPR-1203 P

dla produktów: AIRROCK HD, AIRROCK HD FB1, AIRROCK HD FB2, AIRROCK HD FW1, AIRROCK HD FW2, AIRROCK LD FB2, AIRROCK LD FW1, AIRROCK LD FW2, AIRROCK ND, AIRROCK ND FB1, AIRROCK ND FB2, AIRROCK ND FW1, AIRROCK ND FW2, DACHROCK, DUROCK, FRONTROCK, FRONTROCK, FRONTROCK PLUS, FRONTROCK S, FRONTROCK SUPER, HARDROCK MAX, HARDROCK MF PLUS, HARDROCK 1000, MONROCK MAX E, MONROCK PRO, ROCKTON, ROOFROCK 30 E, ROOFROCK 30 PLUS, ROOFROCK 40, STEPROCK PLUS, STEPROCK SUPER, Ventirock, Ventirock F, Ventirock PLUS, Ventirock F PLUS, Ventirock SUPER, Ventirock F SUPER

pdf
icon
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/1830 wydanie 1
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/1830 wydanie 1

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych systemem CONLIT 150

pdf
icon
Krajowy Certyfikat Stalości Właściowości Użytkowych 020-UBW-0951/W
Krajowy Certyfikat Stalości Właściowości Użytkowych 020-UBW-0951/W

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpiczenia belek, słupów, stropów, ścian z betonu i szachtów oddymiających systemem CONLIT 150

pdf
icon
Certyfikat FM
Certyfikat FM

dla produktów MONROCK MAX E, ROOFROCK 30E, ROOFROCK 40, HARDROCK MAX, ROCKFALL

pdf
icon
Rekomendacja techniczna ITB RT ITB-1054/2019
Rekomendacja techniczna ITB RT ITB-1054/2019

Fasadowe płyty z wełny mineralnej: FRONTROCK PLUS, FRONTROCK S, FASROCK, FRONTROCK SUPER, FRONTROCK L

pdf
icon
Klasyfikacja Broof (t1)
Klasyfikacja Broof (t1)

KLASYFIKACJA OGNIOWA 01984/23/R142NZP (rozszerzenie 1984.3/19/R117NZP) w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, z izolacją cieplną ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL

pdf
icon
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 00095/19/M/1
Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 00095/19/M/1

System CONLIT MAT - zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym

pdf
icon
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0488
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0488

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpieczania przewodów wentylacyjnych o przkroju kołowym system CONLIT MAT

pdf
icon
Krajowy Certyfikat Stałości Właściowości Użytkowych 020-UWB-2766/W
Krajowy Certyfikat Stałości Właściowości Użytkowych 020-UWB-2766/W

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpiczenia przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym systemem CONLIT MAT

pdf
icon
Krajowy Certyfikat Stalości Właściowości Użytkowych 020-UBW-0951/W
Krajowy Certyfikat Stalości Właściowości Użytkowych 020-UBW-0951/W

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpiczenia belek, słupów, stropów, ścian z betonu i szachtów oddymiających systemem CONLIT 150

pdf
icon
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1210 P
Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1210 P

dla produktów KLIMASLAB (ROCKTERM), TECHROCK 60, 80, FB1, FB2 (INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 60Z, 80)

pdf
icon
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2
Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0178 wydanie 2

Zestaw wyrobów do ogniochronnego zabezpiczenia belek, stropów, ścian z betonu i szachtów oddymiających systemem CONLIT 150

pdf
icon
Krajowa Ocena Techniczna dla Systemu CONLIT PLUS
Krajowa Ocena Techniczna dla Systemu CONLIT PLUS

Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych systemem CONLIT PLUS

pdf
icon
Atest higieniczny nr 1185/322/187/2021
Atest higieniczny nr 1185/322/187/2021

Atest obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

pdf
icon
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr KDWU 00072/19/M/1
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr KDWU 00072/19/M/1

dla systemu CONLIT PLUS - zestaw wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających z blachy stalowej

pdf
icon
Krajowy Certyfikat Stałości Właściowości Użytkowych nr 020-UWB-0970/W
Krajowy Certyfikat Stałości Właściowości Użytkowych nr 020-UWB-0970/W

Zestaw wyrobów systemu CONLIT PLUS do wykonania izolacji ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających z blachy stalowej

pdf
icon
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 00070/19/M/1
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 00070/19/M/1

System CONLIT 150 - zestaw wyrobow do ogniochronnego zabezpieczenia belek, słupów, ścian z betonu i szachtów oddymiających

pdf
icon
Instrukcja Bezpiecznego Stosowania
Instrukcja Bezpiecznego Stosowania

Instrukcja Bezpiecznego Stosowania dla skalnej wełny mineralnej

pdf
icon
KNR 9-31
KNR 9-31

Katalog Nakładów Rzeczowych – Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT

pdf
icon
KNR 9-16
KNR 9-16

Katalog Nakładów Rzeczowych – Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i ALU LAMELLA MAT

pdf

Oznaczenia na etykiecie produktu:

 1. Nazwa handlowa wyrobu
 2. Zastosowanie wyrobu
 3. Piktogram określający zastosowanie wyrobu
 4. Adres strony internetowej dla DoP
 5. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
 6. Nr DoP – Deklaracji właściwości użytkowych.
 7. Numer Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych
 8. Klasa reakcji na ogień
 9. Kod wyrobu
 10. Data produkcji
 11. Wymiary
 12. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła
 13. Deklarowany opór cieplny
 14. Numer jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności i wydała certyfikat.
 15. Dwie ostatnie cyfry roku pierwszego oznaczenia wyrobu znakiem CE
 16. Adres producenta
 17. Poziom lub klasa pozostałych zadeklarowanych właściwości użytkowych
label, labeling, product, code, coding

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia pracowników ROCKWOOL i skontaktuj się z naszymi konsultantami technicznymi. Nawet w przypadku złożonych pytań nasz dział doradztwa technicznego będzie w stanie zaoferować Ci kompetentą pomoc.

Napisz do nas:

Na chacie - kliknij tutaj

Maila na adres: doradcy@rockwool.pl

Godziny pracy

Poniedziałek– Piątek: 09:00 – 15:00

Contact, help, customer support, learning, technical support