2030 sustainability goals.
Graphic on page 38 of Sustainability Report 2018 (SR18).

Dekarbonizacja

Wierzymy, że dzięki dekarbonizacji naszej działalności i łańcucha możemy uwiarygodnić fakt, że jesteśmy firmą o ujemnym bilansie węglowym netto. Dlatego w 2020 roku przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets (SBTi). Obejmowało to zobowiązanie się do realizacji do 2034 r zweryfikowanego i zatwierdzonego, ambitnego planu redukcji emisji gazów cieplarnianych o jedną trzecią w całym cyklu życia, przyjmując rok 2019 jako punkt odniesienia.

Sustainability report 2020, decarbonisation, earth at night, big picture, planet, horizon
Graphic from the  Sustainability Report 2018 (SR18). Format 16:9

Jak wpływają nasze produkty?

Nasza izolacja zastosowana w budynku pozwala zmniejszyć około 100 razy więcej dwutlenka węgla w trakcie swego życia niż emitowanego podczas produkcji. Nasze rozwiązania do uprawy roślin Grodan oszczędza miliony litrów wody i zmniejsza ilość ziemi, wody i nawozów niezbędnych do uprawy roślin. Rozwiązania Lapinus z wełny skalnej pomagają chronić społeczności przed powodzią. Nasze sufity akustyczne Rockfon pomagają tworzyć przestrzenie komfortowe akustycznie dla ludzi do nauki, pracy i regeneracji.

Case Study, Bolueta Tower

Tworzenie zdrowych warunków życia

Ponieważ globalna populacja nadal rośnie, nasze miasta będą musiały pomieścić coraz więcej ludzi w bezpieczny i zdrowy sposób. Budynki, w których spędzamy czas, wpływają na nasze zdrowie, samopoczucie i produktywność - a biorąc pod uwagę, że spędzamy prawie 90 procent czasu w pomieszczeniach, zdrowe środowisko we wnętrzach jest bardzo ważne. Produkty z wełny skalnej mogą sprostać wyzwaniom związanym z życiem w mieście. Od zanieczyszczenia hałasem po bezpieczeństwo pożarowe, produkty z wełny skalnej ROCKWOOL mogą pomóc w stworzeniu optymalnego środowiska wewnętrznego, jednocześnie poprawiając jego odporność na ogień

People, Humans, Family, Parents, Kids, Indoor, Home
Zaoszczędzone
0

GWh energii cieplnej dzięki materiałom izolacyjnym ROCKWOOL sprzedanym w 2019

Oszczędzono
0

Milionów litrów wody dzięki sprzedanym w 2019 produktom przeznaczonym do uprawy roślin w szklarniach

Poprawiono uczenie się
0

Uczniów, którzy skorzystali z lepszego środowiska uczenia się dzięki rozwiązaniom akustycznym Rockfon

Czy wiedziałeś?

Dzięki modernizacji budynków w Europie izolacją z wełny skalnej można by zaoszczędzić 660 milionów ton dwutlenku węgla, co stanowi dwukrotność rocznej emisji we Francji. 

Case Study, Lion Farm Estate
Aż do
0

Materiałów z recyklingu w naszych produktach

Recyklowana wełna kamienna
0

Ton poddane recyklingowi z rynku

Usługi recyklingu
0

Krajów, w których oferowana jest usługa recyklingu