Projektowanie w środowisku BIM i CAD

Przez stulecia proces projektowania niewiele się zmieniał, najważniejszymi narzędziami projektanta były deska kreślarska, papier i ołówek, dopiero pod koniec XX wieku dzięki wprowadzeniu techniki modelowania 3D i wykorzystaniu programu AUTOCAD proces uległ przyśpieszeniu. Pozwalało to na szybsze modelowanie obiektu, niestety nadal były to jedynie modele geometryczne, w których brakowało szerszych informacji.  Dopiero system modelowania informacji o budynku ( BIM) pozwolił nam na stworzenie interaktywnego projektu, zawierającego szereg niezbędnych informacji i umożliwiający wprowadzanie poprawek na każdym etapie budowy.

bim, nl, vl, fr

mgr inż. Marcin Barwiński

Doradca techniczny ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Specjalista w zakresie budownictwa ogólnego, instalacji, a także ochrony przeciwpożarowej.  Od ponad 10 lat związany z branżą izolacji w budownictwie, obecnie, na co dzień zajmujący się doborem rozwiązań przegród budowlanych według wymaganych parametrów cieplnych, ogniowych i akustycznych oraz tworzeniem i aktualizacją branżowych modeli 3D w technologii BIM.

Technical advisor, CEE, Polska, doradca, TAD, Marcin Barwiński, Barwinski