ค้นพบผลิตภัณฑ์ฉนวนที่ชาญฉลาดและยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบของเรา ยินดีต้อนรับสู่ร็อควูล (ประเทศไทย)

กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการขาย ข้อมูลจำเพาะ หรือ ซัพพลายเชนอยู่ใช่ไหม ติดต่อกับพวกเรา
ต้องการการสนับสนุนข้อกำหนดสำหรับการใช้งานอาคาร ระบบ หรือมาตรฐานที่หลากหลายหรือไม่ ค้นหาเครื่องมือ Rockspec
ค้นพบวิธีที่เราจัดการกับปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รับแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษา
ตอบโจทย์สำหรับบ้านพักอาศัยที่ต้องการป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน พร้อมกับประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 60% ตอบโจทย์สำหรับบ้านพักอาศัยที่ต้องการป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน พร้อมกับประหยัดค่าไฟได้มากกว่า 60%
พนักงาน
0

ประเทศ
0

โรงงานผลิต
0

ความมุ่งมั่นตั้งใจของเราได้ใส่ลงไปในหิน

01

ความสามารถในการทนไฟ

สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงกว่า 1,000 ° C

ROCKWOOL คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดไฟ และมีจุดหลอมละลายมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL สามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเปลวไฟ หรือการลามไฟ และเพิ่มระยะเวลาในการหนีให้กับคุณและครอบครัว

02

คุณสมบัติทางความร้อน

การประหยัดพลังงาน หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับอุณหภูมิภายในอาคาร

ความแปรปรวนของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับสภาพความร้อน, ความเย็น, การระบายอากาศ, และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคาร

03

ความสามารถด้านเสียง

การป้องกันเสียง การดูดซับเสียง หรือ การเพิ่มเสียง

จากรถไฟสู่รถราง จากถนนสู่สนามบิน โครงสร้างสารณูปโภคพื้นฐานหลักที่สำคัญในชีวิตเมือง ซึ่งเป็นที่ที่สามารถเกิดเสียงรบกวนได้อย่างมาก อาจเป็นผลมาจาก การเกิดแผ่นดินไหว การจราจรที่เสียงดัง รวมถึงมลภาวะทางเสียงของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น และทั้งหมดนี้คือ ผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรง

04

ความทนทาน

ความเพิ่มประสิทธิภาพไปพร้อมกับการลดต้นทุนที่

นิยามของความทนทานในความหมายของ ROCKWOOL คือ ประสิทธิภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากทศวรรษสู่ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สามารถช่วยในเรื่องการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาอาคารตลอดช่วงชีวิตของอาคาร

05

คุณสมบัติทางน้ำ

Manage our most precious resource.

หินภูเขาไฟสามารถสร้างขึ้นผ่านกระบวนการทางวิศวรกรรม เพื่อที่จะดูดซับ หรือ ไม่ดูดซับน้ำ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ เช่นเดียวกับการหมุนเวียนในปฏิกิริยาเรือนกระจก และ การแก้ปัญหาการจัดการน้ำที่หลากหลาย

06

วัฏจักร

การนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่

ถึงแม้ว่าหิน คือหนึ่งในวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เราได้พัฒนาเทคโนโลยีของเราในการนำของเสียหรือ ของเหลือใช้เหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทน

07

สุนทรียภาพทางความงาม

ความลงตัวของประสิทธิภาพในการทำงานกับสุนทรียภาพทางความงาม

เราสามารถควบคุมธรรมชาติอันงดงาม และความหลากหลายของคุณสมบัติของหิน เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาใช้ในงานออกแบบ โดยไม่มีข้อจำกัดของสี หรือ รูปทรงต่างๆ

นโยบายการแจ้งเบาะแส