Budowanie przyszłości odpornej na zmiany klimatu

Przekształcamy skały wulkaniczne w wełnę skalną, a nasze produkty przyczyniają się do sprostania wielu największym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu, tworząc nowe możliwości wzbogacenia nowoczesnego życia i budowania bezpieczniejszych, zdrowszych i bardziej odpornych na zmiany klimatu społeczności.

Rzeczywiście, wełna skalna jest wszechstronnym materiałem naturalnym o wielu zaletach, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w budynkach, przemyśle, transporcie, ogrodnictwie i gospodarce wodnej.

Sustainability Report 2023, cover
PDF
8.7 MB

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023

ROCKWOOL dąży do przejrzystości oraz przekazywania dokładnych i wiarygodnych informacji. Co roku publikujemy nasze raporty zrównoważonego rozwoju, aby komunikować się z naszymi interesariuszami.

Efektywność energetyczna w środowisku zabudowanym to potrójna korzyść - społeczna, ekonomiczna i środowiskowa.
Video thumb RockWorld, Jens Birgersson, CEO
...zaspokajając potrzeby dzisiejszego świata bez narażania przyszłości planety...

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL Group
1/1

1/1

Raport zrównoważonego rozwoju

Efektywność energetyczna w środowisku zabudowanym to potrójna wygrana - społeczna, ekonomiczna i środowiskowa.

Odkryj, w jaki sposób nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy zapewnia całościowy obraz tego, jak produkty ROCKWOOL mogą wspierać społeczności i zwiększać nasz pozytywny wpływ poprzez nowe inicjatywy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na środowisko.

The Wageningen University & Research

W 2017 roku ROCKWOOL nawiązał współpracę z Wageningen University & Research, specjalizującym się w naukach przyrodniczych, w celu opracowania metodologii ilościowego porównania systemów uprawy opartych na glebie z systemami wykorzystującymi wełnę skalną.

Dutch greenhouse with tomatoes grown in GRODAN

W 2022 roku ROCKWOOL połączył siły z One Ocean Foundation w ramach wieloletniego globalnego partnerstwa naukowego, którego celem jest przyspieszenie rozwiązań w zakresie ochrony i regeneracji oceanów.

Zespół ROCKWOOL Denmark SailGP współpracuje z One Ocean Foundation w celu analizowania, śledzenia i zmniejszania śladu węglowego i plastikowego operacji zespołu w ramach inicjatywy SailGP Impact League.

SailGP, Demark SailGP team, One Ocean Foundation, OOF, season 3

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Wspierany przez Circle Economy Consulting, ROCKWOOL opracował zestaw wskaźników KPI dotyczących obiegu zamkniętego, aby nie tylko wspierać ujawnianie informacji w odniesieniu do CSRD i taksonomii UE, ale także pomóc w napędzaniu transformacji na każdym etapie łańcucha wartości. Circle Economy Consulting opracowała tablicę wskaźników dla ROCKWOOL, aby zmierzyć swoje wysiłki w odniesieniu do różnych etapów łańcucha wartości: Circular materials, Circular use i Circular end-of-life.

Circle Economy Foundation