Narzędzie do obliczania danych do projektowania charakterystyki energetycznej budynków.

Program ten bazuje na aktualnych wytycznych w zakresie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku. Program PChE do obliczania projektowanej charakterystyki energetycznej to:

  1. Obliczenia PChE, które bazują na najnowszej wersji metodologii dotyczącej obliczeń efektywności energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz.376).
  2. Wydruk projektowanej charakterystyki energetycznej spełniający wymagania Prawa Budowlanego, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2018 poz.1935).
  3. Narzędzie operujące na doskonale znanym silniku obliczeniowym z programu BuildDesk Energy Certificate PRO, który stosowany jest z powodzeniem przez szeroką rzeszę architektów i projektantów w całej Polsce już od 2008 r. Program PChE zachował również logikę poruszania się po ekranach programu zbliżoną do logiki programu BDEC PRO, która doskonale przyjęła się wśród wielu użytkowników.

Trwa ładowanie aplikacji. Proszę czekać.