Najpopularniejsza metoda ocieplania i jednocześnie wykańczania elewacji budynków, to ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems)systemowe ocieplenia ścian zewnętrznych budynków, w którym warstwa izolacji cieplnej, najczęściej ze styropianu lub wełny skalnej,  jest przyklejona systemową zaprawą, masą albo klejem poliuretanowym lub przymocowana mechanicznie za pomocą łączników do betonowej lub murowanej ściany, a od zewnątrz pokryta warstwą zbrojoną i dekoracyjnym tynkiem.

Od lat 90 - tych ubiegłego wieku wymagana izolacyjność, a wraz z nią, grubość izolacji cieplnej zwiększyła się z kilku do kilkunastu lub nawet ponad 20 cm. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych, takich jak samogasnący styropian,  zwiększa to ryzyko pożarowe, bo im więcej palnego materiału na elewacji, tym większe jej obciążenie ogniowe i tym szybciej, i dalej może się po niej rozprzestrzeniać ogień. Ryzyka nie eliminuje klasa NRO, jaką mogą uzyskać odpowiednio zaprojektowane i starannie wykonane ocieplenia ze styropianem.

Oczywiście najbezpieczniej jest stosować ocieplenia z wełny skalnej i tynku o klasie reakcji na ogień A2, bo one w ogóle nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia. Jeśli to niemożliwe, ryzyko od palnych ociepleń można w pewnym stopniu ograniczyć wykonując w nich odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe w formie poziomych pasów z wełny skalnej.  Równoważą one współczesne czynniki zagrożenia, niedostatecznie lub w ogóle nie uwzględnione w klasyfikacji na rozprzestrzenianie ognia i przepisach. Jedne i drugie pochodzą bowiem z czasów, gdy palnych materiałów w ociepleniach elewacji było kilkakrotnie mniej niż obecnie.  Szczegółowe zasady wykonywania zabezpieczeń w ociepleniach, zawierających warstwę palnej izolacji cieplnej, można znaleźć w Wytycznych WP-03:2018. „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”.

Wytyczne zostały opracowane i opublikowane przez SITP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, organizację zrzeszającą profesjonalistów i ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego. Zastosowanie rozwiązań przedstawionych w Wytycznych ogranicza możliwość i szybkość rozprzestrzeniania się pożaru po elewacji z palnym ociepleniem na wyższe kondygnacje i dach, niezależnie od wysokości i przeznaczenia budynku. Z Wytycznych, rozpowszechnianych przez Izbę Rzeczoznawców SITP, mogą korzystać wszyscy zaangażowani w budowę, utrzymanie i użytkowanie budynków.  Co ważne, koszt wykonania zabezpieczeń jest niewielki i co najwyżej minimalnie może wpływać na całkowity koszt ocieplenia.

 

Zapoznaj się z katalogiem dobrych praktyk