Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, które odnosi się do 1 metra kwadratowego powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza.
Wskaźnik EK pokazuje wykorzystanie energii we wszystkich urządzenia i systemach, w tym energii na cele grzewcze, klimatyzacji czy energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia. Wartość EK pozwala szacować koszty ogrzewania domu.

Jakimi działaniami to osiągnięto?

Jakimi działaniami to osiągnięto?

  • Docieplono ściany zewnętrzne wełną skalną o grubości 16 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/(mK). Współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych U obniżył się z 0,95 na 0,18 W/(m2K).
  • Strop pod poddaszem docieplono wełną skalną o grubości 30 cm, o współczynniku λ = 0,036 W/(mK). Współczynnik przenikania ciepła U obniżył się z 0,5 do 0,12 W/(m2K).
  • Podłogi docieplono wełną skalną o grubości 15 cm i λ = 0,036 W/(mK). Współczynnik U obniżył się z 0,6 do 0,2 W/(m2K).
  • Stare okna, które miały współczynnik przenikania ciepła Uw=2,6 W/(m2K) wymieniono na nowe z Uw=1,1 W/(m2K).

 

house, renovation, news

Powiązane artykuły

Kalkulator emisji i kosztów ogrzewania