Bezpieczna wentylacja dzięki CONLIT MAT od ROCKWOOL

Tomasz Weber
27 lutego 2020

Zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej dla przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych to jedno z poważniejszych wyzwań dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w całym budynku. Dlatego też powstał CONLIT MAT - system oparty o wełnę skalną ROCKWOOL, który tworzy niepalną barierę ogniową, zaprojektowaną po to, by chronić te newralgiczne elementy budynku przed ogniem

Case Study, Paradigm Mall
Stosując system z wełny skalnej, dla godzinnej odporności ogniowej przewodów, przy grubości maty 100 mm, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej izolacji elementów podwieszenia przewodów, obejm stalowych i prętów. Izolacja przewodów matą CONLIT MAT, o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0,038 W/m⸱K (dla 10°C), zapewnia także odpowiednie parametry termiczne, wymagane dla przewodów ogrzewania powietrznego. System CONLIT MAT to rozwiązanie zapewniające wymagany poziom izolacji oraz bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji HVACR.

Joanna Pożeżyńska

Menadżer Produktu w ROCKWOOL Polska