Akustyka Podłogi Strop na podkładzie cementowym lub anhydrytowym Strop garażu i podłoga cementowa MUH

STEPROCK PLUS

Płyty ze skalnej wełny do izolacji akustycznej i termicznej w rozwiązaniach akustycznych podłóg pływających.
Back
Back

Parametry techniczne

Porównaj
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) (30mm) λᴅ (W/m∙K) 0.035
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) (40-50mm) λᴅ (W/m∙K) 0.036
Deklarowana tolerancja grubości - podłogi pływające (EN 12431) T (klasa) T6
Wytrzymałość na ściskanie (EN 826) (30mm) CS(Y) (kPa) CS(10)15
Wytrzymałość na ściskanie (EN 826) (40-50mm) CS(Y) (kPa) CS(10)20
Stabilność wymiarowa (EN 1604) DS DS(70,-)
Klasa ściśliwości (EN 12431) CP (klasa) CP4
Sztywność dynamiczna (EN 29052-1) SD (MN/m³) 30 mm - 20
40 mm - 20
50 mm - 15
Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609) WS (≤ 1,0 kg/m²) WS
Nasiąkliwość długotrwała (EN 12087) WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) WL(P)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót

Dokumentacja Techniczna

Norma zharmonizowana EN 13162:2012+A1:2015
Numer DoP RW-CEE-DoP-0186/B/20/w2 (40-50mm); RW-CEE-DoP-0217/M/22/w1 (30mm)
Nr certyfikatu CE 1390-CPR-0323/12/P (40-50mm); 1023-CPR-1211 P (30mm)
Kod produktu dla gr. 40-50mm MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20- SD*- WS-WL(P)-CP4-MU1
dla gr. 30mm MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)15- SD*- WS-WL(P)-CP4-MU1
Kod produktu (30mm) SD* ) Sztywność dynamiczna [MN/m3]
30mm = 20
40mm = 20
50mm = 15

Wymiary i pakowanie

Długość Szerokość Grubość Indeks produktu Rᴅ sztuk/paczkę m²/paczkę paczek/palete m²/palete Jednostka sprzedaży
mm mm mm m²∙K/W szt szt
1000 600 30 331803 0,80 10 6,00 16 96,000 Paleta
1000 600 40 288455 1,10 6 3,60 20 72,000 Paleta
1000 600 50 288456 1,35 4 2,40 24 57,600 Paleta

Nie można wyszukać elementów

Załaduj więcej
Back

documents

 

 

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0186-B-20-W2
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0186-B-20-W2

dla produktu STEPROCK PLUS 40-50 mm (BOH)

pdf
icon
Ściany działowe i podłogi
Ściany działowe i podłogi

Wskazówki wykonawcze dotyczące izolacji ścian działowych i podłóg pływających przy użyciu produktów z wełny skalnej ROCKWOOL

pdf
icon
Stropy garaży i podłogi
Stropy garaży i podłogi

Wytycze projektowe i wykonawcze

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0217/M/22/w1
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr RW-CEE-DoP-0217/M/22/w1

dla produktu STEPROCK PLUS 30 mm (MAL)

pdf
Back
Value cannot be null. (Parameter 'actionDescriptor')
Value cannot be null. (Parameter 'actionDescriptor')