product header, frontrock 35, single family house
product picture, frontrock plus
package, slabs, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, ventilated facade, frontrock plus, ventirock plus
product picture, frontrock plus
Szczelinowa ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą Ściana zewnętrzna metodą lekką mokrą Ocieplenie ściany zewnętrznej metodą system na system Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji Ocieplenie płytą FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER

FRONTROCK PLUS

Płyty FRONTROCK PLUS to produkty o najlepszych parametrach izolacyjności termicznej, o najszerszym zakresie grubości dopasowanym do wszelkich potrzeb i rozwiązań, z szeregiem dodatkowych korzyści mających istotny wpływ na wartość inwestycji i jej jakość.