Ściany zewnętrzne Bariery ogniowe na ścianach zewnętrznych ETICS Zabezpieczenie nadproży okiennych MUH Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji

FRONTROCK FS

Płyty FRONTROCK FS z wełny skalnej do zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci pasów na elewacji ETICS ze styropianu..