muh, block, renovation, frontrock fs product headder
package, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, fire barrer, frontrock fs
package, slabs, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, fire barrer, frontrock fs
Ściany zewnętrzne Bariery ogniowe na ścianach zewnętrznych ETICS Zabezpieczenie nadproży okiennych Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji

FRONTROCK FS

Płyty FRONTROCK FS z wełny skalnej do zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci pasów na elewacji ETICS ze styropianu.