Ściany zewnętrzne Bariery ogniowe na ścianach zewnętrznych ETICS Zabezpieczenie nadproży okiennych MUH Zabezpieczenia miejsc szczególnych na elewacji

FRONTROCK FS

Specjalistyczna płyta FRONTROCK FS z niepalnej wełny skalnej do zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci pasów na elewacji ETICS ze styropianu.
Back
Back

Parametry techniczne

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) λᴅ (W/m∙K) 0.036
Reakcja na ogień (EN 13501-1) Euroklasa A1
Deklarowana tolerancja grubości (EN 823) T (klasa) T5
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (EN 1607) TR (kPa) TR10
Wytrzymałość na ściskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10)20
Stabilność wymiarowa (EN 1604) DS DS (70,90)
Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609) WS (≤ 1,0 kg/m²) WS
Nasiąkliwość długotrwała (EN 12087) WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) WL(P)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót

Dokumentacja Techniczna

Norma zharmonizowana EN 13162:2012+A1:2015
Numer DoP RW-CEE-DoP-0175/M/23/w1
Nr certyfikatu CE 1023-CPR-1208 P
Kod produktu MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Wymiary i pakowanie

Długość Szerokość Grubość Indeks produktu Rᴅ sztuk/paczkę m²/paczkę paczek/palete m²/palete Jednostka sprzedaży
mm mm mm m²∙K/W szt szt
1000 200 100 282243 2,75 4 0,800 18 14,400 Paleta
1000 200 120 282244 3,30 4 0,800 15 12,000 Paleta
1000 200 140 282245 3,85 4 0,800 12 9,600 Paleta
1000 200 150 282246 4,15 4 0,800 12 9,600 Paleta
1000 200 160 282247 4,40 4 0,800 9 7,200 Paleta
1000 200 180 282248 5,00 4 0,800 9 7,200 Paleta
1000 200 200 282249 5,55 4 0,800 9 7,200 Paleta

Nie można wyszukać elementów

Załaduj więcej
Back

documents

 

 

pdf
icon
Kompleksowe rozwiązania izolacyjne z wełny skalnej dla budynków wielorodzinnych
Kompleksowe rozwiązania izolacyjne z wełny skalnej dla budynków wielorodzinnych

Wytyczne projektowe i wykonawcze

pdf
icon
Karta produktowa FRONTROCK FS
Karta produktowa FRONTROCK FS

pdf
icon
Kompleksowe rozwiązania izolacyjne z wełny skalnej dla budynków wielorodzinnych
Kompleksowe rozwiązania izolacyjne z wełny skalnej dla budynków wielorodzinnych

Broszura informacyjna

pdf
icon
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Deklaracja Właściwości Użytkowych

dla produktu FRONTROCK FS

pdf
icon
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1023-CPR-1208 P
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1023-CPR-1208 P

dla produktów: CB ROCK, DACHROCK, DUROCK, FRONTROCK FS, FRONTROCK FSN, FRONTROCK L, FRONTROCK PLUS, FRONTROCK S, FRONTROCK SUPER, HARDROCK MAX, MONROCK MAX, MONROCK MAX E, MONROCK PRO, ROCKFALL, ROCKMIN, ROCKMIN PLUS, ROCKROLL, ROCKROLL PLUS, ROCKROLL SUPER, ROCKSLAB, ROCKSLAB ACOUSTIC, ROCKSLAB PLUS, ROCKSLAB SONIC, ROCKSLAB SUPER, ROCKTON, ROCKTON PREMIUM, ROCKTON SUPER, ROOFROCK 30E, ROOFROCK 30 EWG, ROOFROCK 40, ROOFROCK 50, ROOFROCK 60, ROOFROCK 80, SUPERROCK, SUPERROCK PREMIUM, STEPROCK PLUS, STEPROCK SUPER, STROPROCK G, STROPROCK S, TOPROCK PLUS, TOPROCK PREMIUM, TOPROCK SUPER, Ventirock, Ventirock F, Ventirock F PLUS, Ventirock PLUS, VENTIROCK SUPER, VENTIROCK F SUPER, WINDROCK

pdf
Back