Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest ściśle zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, znanymi również jako cele globalne. Jako firma zobowiązaliśmy się do skoncentrowania na 10 z 17 globalnych celów- maksymalizacji pozytywnego wpływu naszych produktów i minimalizacji negatywnego wpływu naszej działalności.

Aby podnieść świadomość na temat samych globalnych celów i tego, co ROCKWOOL robi, jak również by sprawnie je osiągnąć, przeprowadziliśmy wewnętrzną kampanię o nazwie #iRockGlobalGoals.

Poprzez kampanię #iRockGlobalGoals chcieliśmy, aby nasi pracownicy zjednoczyli się, dążąc do osiągnięcia globalnych celów - tworząc poczucie wspólnoty, a także poczucie własności.

W przeszłości prowadziliśmy wiele kampanii - ale żadna z nich nie była w pełni poświęcona naszym wysiłkom na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z nadzieją na bardzo dobre efekty, przeprowadziliśmy kampanię w czerwcu 2018 r. Nasze nadzieje zostały więcej niż spełnione. 11 000 naszych pracowników przyjęło kampanię z otwartymi ramionami - z dumą pokazując, jak osiągają globalne cele.

Podsumowanie kampanii

  • Wielkie zaangażowanie kierowników i pracowników całej organizacji
  • 16 000 wyświetleń wewnętrznych filmów z kampanii przez pracowników
  • 2000 zdjęć i filmów udostępnionych przez pracowników
  • Szereg inicjatyw oddolnych organizowanych przez pracowników, w tym współpraca drużynowa
An employee holding Sustainable Development Goal #12: Responsible Consumption and Production for the #iRockGlobalGoals campaign. Keywords: Sustainable Development Goals, SDGs, Global Goals, Sustainability, Employees, Employee, Colleague, Colleagues
A factory employee holding Sustainable Development Goal #13: Climate Action for the #iRockGlobalGoals campaign. Keywords: Keywords: Sustainable Development Goals, SDGs, Global Goals, Sustainability, Employees, Employee, Colleague, Colleagues

W ten sposób osiągamy globalne cele

Korzystając z hashtagu #iRockGlobalGoals, pracownicy ROCKWOOL dzielą się swoim wkładem w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Powiązane historie