Cele globalne ONZ są również celami ROCKWOOL

Przyczyniamy się do osiągnięcia 10 z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) i dołożymy starań, aby poprawić i zmierzyć nasze wyniki w ich realizacji.

The ten Sustainable Development Goals / Global Goals that ROCKWOOL contributes to, Infographic from Sustainability Report 2017, ROCKWOOL Group

Nasze pozytywne wkłady się liczą

Bierzemy bogate zasoby naturalne i przekształcamy je w produkty, które pomagają sprostać globalnym wyzwaniom. Wyzwania te zostały ujęte w celach zrównoważonego rozwoju, które wzywają przedsiębiorstwa, rządy i społeczeństwo obywatelskie do współpracy w celu położenia kresu ubóstwu, ochrony planety i zapewnienia wszystkim pomyślności. 

W 2016 r. zaczęliśmy wykorzystywać cele zrównoważonego rozwoju jako ramy strategiczne. Zdecydowaliśmy się realizować cele, które są najbardziej dostosowane do naszych kompetencji biznesowych i w których możemy wywrzeć największy wpływ.

Strategia biznesowa ROCKWOOL opiera się na pasji przekształcania wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w możliwości biznesowe, dzięki innowacyjnym produktom, rozwiązaniom i partnerstwom. Krótko mówiąc: to, co jest dobre dla naszej firmy, jest dobre dla świata.

Chodzę na rozmowę 

Chociaż nasze produkty mają znaczący pozytywny wpływ na ludzi i społeczeństwo, zdajemy sobie sprawę, że działanie biznesowe w sposób odpowiedzialny i zrównoważony jest równie ważne i stanowi podstawę wszystkiego, co robimy. Sześć celów zrównoważonego rozwoju Grupy odzwierciedla nasze kluczowe istotne problemy w działalności i przyczynia się do poprawy naszego bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej do 2030 r. 

Skąd wiemy, że robimy różnicę? 

Tam, gdzie to możliwe, mierzymy wpływ naszych produktów na społeczeństwo. Od kilku lat śledzimy dodatni wpływ stosowania naszych produktów na redukcję emisji dwutlenku węgla. Na przykład nasza izolacja budynku przez cały okres użytkowania zwykle pozwala zaoszczędzić około 80 razy więcej dwutlenku węgla, w stosunku do tego co powstało podczas produkcji. Ten pozytywny wpływ zwiększa się do średnio 4000-krotności zmniejszonej emisji dwutlenku węgla przy zastosowaniu izolacji technicznych w przemyśle na dużą skalę.  

Ramy SDG podkreślają potrzeby miliardów ludzi. Dostosowując naszą pracę do globalnej potrzeby rozwoju, możemy skupić naszą uwagę na możliwościach biznesowych, jakie to reprezentuje, działając odpowiedzialnie. W rzeczywistości zdecydowaliśmy się realizować i ustalać priorytety 10 celów zrównoważonego rozwoju, które są najbardziej strategicznie dostosowane do naszych kompetencji biznesowych i na które możemy wywrzeć największy wpływ.

Jens Birgersson

CEO

Drogi do niskoemisyjnego i odpornego rozwoju

Porozumienie klimatyczne z Paryża stanowi decydujący moment, który umacnia międzynarodową współpracę na rzecz działań w dziedzinie klimatu. Wyzwanie polega jednak na dostosowaniu wszystkich sektorów społeczeństwa i gospodarki do ambicji porozumienia paryskiego, aby ograniczyć wzrost średniej temperatury na świecie, przy jednoczesnym zapewnieniu, że zostanie to osiągnięte równolegle z celami zrównoważonego rozwoju.

Widzimy platformę ONZ do niskoemisyjnego i trwałego rozwoju jako jeden ze sposobów, aby stać się katalizatorem usprawnienia działań na szczeblu krajowym w osiąganiu tych celów, dlatego postanowiliśmy aktywnie zaangażować się.

 

Zdrowie to sprawa każdego

Celem Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact (UNGC): Zdrowie jest platformą działań biznesowych dla wszystkich jest zwołanie szerokiej koalicji wiodących przedsiębiorstw, ONZ, partnerów akademickich i społeczeństwa obywatelskiego w celu ustalenia globalnej agendy biznesowej dla celu zrównoważonego rozwoju 3. 

Priorytetowe znaczenie „dobrego zdrowia dla wszystko jako cel korporacyjny, platforma bada, w jaki sposób firmy mogą prowadzić zrównoważone zmiany, jednocześnie wspierając przyszłość zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Koalicja przyspieszy zbiorowe działania wielu zainteresowanych stron na rzecz społeczności prozdrowotnych, tworząc narzędzia i zasoby, które oferują praktyczne rozwiązania dla wszystkich firm w zakresie wdrażania i wdrażania wiodących praktyk, które mają realny wpływ. 

Powiązana historia