product header, frontrock s, staircase
package, slabs, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, frontrock frontrock s
package, etics, ewi, facade, products, external wall insulation, rendered facade, frontrock s
Ocieplenie ściany klatki schodowej

FRONTROCK S

Płyty z wełny skalnej FRONTROCK S stanowią niepalną termoizolację, którą stosuje się do wykonywania ociepleń ościeży okiennych i drzwiowych, balkonów, klatek schodowych oraz używa w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS).