Raport zrównoważonego rozwoju ROCKWOOL 2020

Tomasz Weber
20 maja 2021

Trucost, część S&P Global, sklasyfikował wszystkie produkty Grupy ROCKWOOL, jako mające
pozytywny wpływ na cele zrównoważonego rozwoju ONZ, podczas gdy firma osiągnęła lub

Sustainability front page picture
Najpierw oszczędzanie energii, a następnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to najbardziej opłacalny sposób dekarbonizacji społeczeństwa. Dlatego nadal mówimy, że najlepszym podejściem jest zużywać mniej, a resztę używać bardziej ekologicznie.

Jesteśmy dumni, że S&P Global Trucost ponownie sklasyfikował wszystkie nasze produkty, co oznacza, że mają pozytywny dla celów zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że mają one pozytywny wpływ na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności i dążymy do opartego na faktach i podlegającego audytowi podejścia, aby udokumentować, w jaki sposób maksymalizujemy wpływ naszych produktów i minimalizujemy wpływ naszej działalności.

Jens Birgersson

dyrektor generalny ROCKWOOL
W 2020 r. kontynuowaliśmy dalsze wzmacnianie obiegu zamkniętego naszej działalności, spełniając lub przekraczając dwa z naszych sześciu celów, aż dwa lata przed planowanym terminem, a w dwóch innych osiągnęliśmy znaczny postęp w dwóch inni.

Pomimo wyzwań, przed którymi wciąż stoi globalna społeczność, z optymizmem patrzymy w przyszłość. Istnieją już rozwiązania wielu światowych wyzwań, zwłaszcza w środowisku zabudowanym. W ROCKWOOL nieustannie działamy dalej i dokładamy naszą cegiełkę by stworzyć bardziej odporne, zdrowszych i bezpieczniejszych społeczności oraz gospodarki o bardziej zamkniętym obiegu.

Jens Birgersson

dyrektor generalny ROCKWOOL

Podobne artykuły