Rosnące ceny energii i gazu 

Rosnące ceny energii elektrycznej, ciepła i gazu to bolączką dziś wszystkich. Począwszy od dużych przedsiębiorstw po małe i średnie przedsiębiorstwa, kończąc na gospodarstwach domowych. Każdy z nas odczuwa skutki tej inflacji i wzrostu cen. Otrzymywane rachunki, publikowane dziś w sieci pokazują czasem drastyczne wzrosty opłat za ogrzewanie i eksploatacje naszych domów i budynków. Wprowadzane działania osłonowe rządu są niczym plasterek na złamaną rękę. W długofalowej perspektywie są nieopłacalne, nieefektywnie i nieskuteczne. Wcześniej czy później koszty eksploatacji budynków będą rosły. Jednakże jest sposób by się przed tym wzrostem ustrzec długofalowo. A dzięki wsparciu unijnej fali renowacji mamy jeszcze większą szanse, by wykorzystać ten moment na naszą korzyść.  

Odpowiedni zakres 

Dziś nasze budynki ogrzewamy przede wszystkim za pomocą węgla, gazu i energii elektrycznej, produkowanej w dużej mierze z węgla. Odnawialne źródła energii rozwijają się bardzo szybko, ale by powszechnie znalazły one swoje odzwierciedlenie w miksie energetycznym Polski musimy jeszcze trochę poczekać - na koniec 2020 roku było to 16%. Jak wiadomo nasze budynki zużywają najwięcej energii i paliw na ogrzewanie i chłodzenie. Zatem wydawać by się mogło, że musimy zmodernizować właśnie te systemy. Nic bardziej mylnego – modernizując te systemy nie zmienimy charakterystyki budynków, a co za tym idzie, strat i potencjalnych kosztów. Modyfikacji będzie podlegać tylko źródło energii i jego cena, niemniej wciąż będziemy potrzebować tyle samo energii, co w długiej perspektywie czasu może spowodować nawet przy aktualnie niskiej cenie źródła, wzrost kosztów. By długofalowo przyczynić się do obniżenia tychże kosztów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw musimy podejść kompleksowo – planując termomodernizację obiektów w odpowiedniej kolejności.  

20220103 RW-RP PHO 01875

Koszty gazu dla małego pensjonatu 

 W przypadku małego pensjonatu, kilkupokojowego, w którym ogrzewanie oparte zostało na gazie wzrost kosztów i ceny energii i gazu mogą oznaczać trudności związane z prowadzeniem działalności. Przykładowo biorąc niewielki pensjonat o powierzchni 338 m2, 6 pokojach do wynajmu, części gospodarczej, wspólnej i mieszkaniowej dla właścicieli, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy, a ciepła woda użytkowa jest dostarczana z powietrznej pompy ciepła, koszty roczne ogrzewania kształtowały się dotychczas się na poziomie około 9.000 zł rocznie, przy cenie 19 groszy za kWh. Przy założeniu 6 pokoi na wynajem, koszty te nie są wysokie i nawet przy niskim popycie na usługi hotelarskie lub świadczeniu usług sezonowo nie będą problem do pokrycia.  

 Ostatnie wzrosty cen gazu, energii i nowe taryfy według których przedsiębiorcy otrzymali ostatnie rachunki to olbrzymie wzrost. Taki niewielki pensjonat zamiast 19 groszy za kWh ciepła z gazu zapłaci teraz 99 groszy, czyli ponad 5 razy więcej. Jak to się przekłada na realny koszty utrzymania obiektu? Przy założeniu pozostawienia budynku w takim samym stanie, koszty ogrzewani wzrosną do ponad 56.000 zł rocznie! Wręcz nierealna staje się możliwość pokrycia tych kosztów z usług hotelarskich. Co można zatem zrobić by uchronić nasz biznes od upadku? 

20210319 RW-RP PHO 01492

Zmniejszenie rachunków za gaz i energię dzięki termomodernizacji 

 W przypadku budynków takich jak małe hotele i pensjonaty znaczące koszty to właśnie koszty ogrzewania i chłodzenia obiektu. Zniwelować je można poprzez realizację termomodernizacji, czyli ograniczając straty ciepła, poprzez wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian i dachu. Prace wydawać się by mogły olbrzymią inwestycją, jednakże w rzeczywistości dziś przy takim wzroście cen gazu i energii, stają się jeszcze bardziej opłacalne. W momencie gdy docieplimy ściany i dach, wymienimy okna i drzwi, zapotrzebowanie na ciepło takiego budynku spadnie o ponad 50%. Nie problem jest zatem dostrzec poziom oszczędności, który będzie wynosił wtedy blisko 30.000 złotych. W skali roku dla takich małych przedsiębiorstw usługowych może to być albo nie być dalej w biznesie.  

 

Szanse na poprawę w przyszłości 

 Jest to tyle korzystne, że aktualna strategia Unii Europejskiej i tak zwana fala renowacji (Renovation Wave) dają podstawy do tego, by jeszcze wspierać tego typu inwestycje, mające na celu poprawę stanu naszych budynków. To jeszcze bardziej przemawia za korzyściami i opłacalnością już i tak bardzo dobrych inwestycji.

20190529 RW-CEE PHO 170

 Realizacja termomodernizacji dziś w momencie gdy wzrosty cen energii i gazu są tak duże może wydawać się trudnym do zrealizowania pomysłem. Niemniej patrząc na przyszłość możemy być wręcz pewni co do wzrostu cen, zatem dlaczego nie skorzystać z szansy jaka powstaje już dziś i wyremontować nasz pensjonat czy hotel, nie tylko poprawiając jego wizualne aspekty, ale przede wszystkim jego efektywność energetyczną, a przez to ograniczając koszty utrzymania. W długofalowej perspektywie pozwoli to nam na utrzymanie biznesu, a nawet jego znaczący rozwój.

Zasięgnij porady w zakresie termomodernizacji

 Jeśli masz pytania jak rozpocząć proces termomodernizacji lub w ogóle jak sprawdzić co i za ile można zrobić, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi, którzy pomogą w analizie i doborze najbardziej optymalnych rozwiązań.