Wełna mineralna - zalety i wady izolacji z wełny mineralnej

Skalna wełna mineralna to materiał stosowany od prawie 100 lat. Przez tak długi czas jej proces produkcyjny jak i wyroby ulegają ciągłym zmianom i modyfikacjom.

Mimo modyfikacji istota skalnej wełny mineralnej nie zmienia się, to materiał powstający z naturalnej skały w procesie topienia i rozwłókniania. Właściwie to nieskomplikowany proces, ale energochłonny, bo w całej technologii zapotrzebowanie energetyczne jest bardzo duże. Skała to naturalny i niewyczerpany składnik, ponieważ Ziemia produkuje 38 000 razy więcej skał rocznie (z powodu aktywności wulkanów i oceanów), niż zużywają fabryki przy produkcji wyrobów. W trakcie jej wytwarzania prawie 100% odpadów powraca do cyklu produkcyjnego, czym zasługuje na miano: ekologiczna wełna naturalna!

Odporność ogniowa

Jej główne składniki są niepalne (bazalt, dolomit, gabro i wapień) i jako rezultat wytapiania w temperaturze ponad 1400°C też stanowi materiał niepalny – najlepsza klasa A1 wg euroklas w siedmiostopniowej skali. Jednak do produkcji wyrobów dodawane są również lepiszcza i oleje mineralne. Mimo, że temperatura topnienia skalnej wełny mineralnej > 1000°C, to podgrzanie do temperatury powyżej 175°C może skutkować emisją składników lepiszcza i produktów jego rozpadu. Powinien być dostępny system wentylacji, który zapewni rozrzedzenie stopnia stężenia powstałych, w wyniku rozpadu składników lepiszcza, oparów. Pierwsze podgrzanie wełny izolacyjnej do temperatury około 200°C może skutkować emisją produktów rozpadu lepiszcza. Mimo tego stanowi bardzo skuteczną izolację ogniochronną, która przy niewielkiej grubości i wadze nadaje konstrukcjom i przegrodą budowalnym najwyższą klasę odporności ogniowej 240 minut.

 

Video thumbnail 7sos landing pages, Fire resilience

Właściwości cieplne

Efekt blokowania przepływu energii cieplnej wełna mineralna ma dzięki powietrzu, które znajduje się w przestrzeniach pomiędzy włóknami. Jej termoizolacyjność zależy też od promieniowania cieplnego, konwekcji i rodzaju włókien – wielkości i średnicy. Oczywiste jest, że skała nie stanowi dobrej izolacji termicznej więc ciepło przez włókna skalne łatwiej będzie przenikać niż przez powietrze. Czyli bardzo duża ilość włókien (znaczna gęstość wełny) powoduje, że pustek powietrznych jest bardzo mało, co wpływa na pogorszenie jej właściwości termoizolacyjnych. Również bardzo duże pustki powietrzne przy małej ilości włókien (mała gęstość) również wpływa na spadek właściwości cieplnych. Istotne jest też ułożenie włókien w wyrobie, jego zaburzenie, czy też kierunek w stosunku do przepływu ciepła. Na współczynnik przewodzenia ciepła wpływają również temperatura pracy i wilgotność. Im większa wilgotność i temperatura tym następuje zwiększenie przepływu ciepła przez materiał i co za tym idzie spadek efektu zatrzymywania ciepła.

video screenshot 7sos landing page

Właściwości akustyczne

Wyroby włókniste w naturalny sposób pochłaniają dźwięk. Powierzchnia wyrobów stanowi otwartą strukturę pozwalającą na absorbcję fal dźwiękowych. Już przy niewielkie grubość zapobiega powstawaniu pogłosu w pomieszczeniu. Przy zwiększeniu grubości efekt pochłaniania fali dźwiękowej jest  praktycznie w całym zakresie częstotliwości od 100 – 5000 Hz. Jednak wełna mineralna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie powinna być osłonięta. Aby tak dobrych właściwości pochłaniania nie pogorszyć należy osłaniać ją materiałami o otwartej strukturze (np. welony, tkaniny). Wełna mineralna to również materiał sprężysty przeciwdziałający drganiom materiałowym, które przetwarzają się na falę dźwiękową. Sztywność dynamiczna i efekt pochłaniania dźwięku materiału, jakim jest wełna mineralna, pozwala na zwiększenie izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych i powietrznych zarówno od hałasów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

video screenshot 7sos landing page

Trwałość

Wyroby z wełny mineralne zachowują kształt oraz właściwości w każdych warunkach. Oznacza to, że zgniatanie, naciskanie i zmiany temperatury lub wilgotności, nie wywierają na nią wpływu. Niezmienność wymiarów w temperaturze 700C i wilgotności powietrza 90% stanowi rzadkość wśród izolacji termicznych. Efekt izolacyjny stanowi powietrze, które nie traci swoich właściwości w czasie. Stabilność wymiarowa i trwałość izolacji z wełny mineralnej oznacza, że jej właściwości (termiczne, ogniowe) pozostają niezmienne, przez lata, gwarantując oszczędności w kosztach wynikających z eksploatacji budynku w okresie jego użytkowania. Ze względu na wyjątkową strukturę, wełna skalna jest także łatwa w montażu i nie wymaga specjalnych narzędzi. Dopasowuje się do wszystkich rodzajów nieregularnych kształtów, nie pozostawiając szczelin w warstwie izolacyjnej, a także nie wiotczeje i nie osiada. Należy jednak pamiętać, że wełna mineralna pomimo swojej hydrofobowości powinna być chroniona przed bezpośrednim działaniem wody podczas transportu, magazynowania oraz eksploatacji. Długotrwałe działanie wody spowoduje zniszczenie struktury wyrobu i wniknięcie wody w przestrzenie pomiędzy włokami, a co za tym idzie, utratę właściwości hydrofobowych oraz innych deklarowanych parametrów.

Video thumbnail 7sos landing pages

Estetyka

Wyroby ze skalnej wełny mineralnej posiadają barwę szaro – zielono – żółtą i mogą być uformowane w postaci płyt, mat, otulin, granulatu. Mogą być fabrycznie pokryte welonem szklanym, folią aluminiową czy farbą w zależności od miejsca stosowania.  Ze względów higienicznych wełna mineralna powinna być zabezpieczona przed mechanicznymi uszkodzeniami, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia pomieszczeń włóknami wełny mineralnej w czasie normalnej eksploatacji budynku.

Video thumbnail 7sos landing pages

Gospodarka wodna

Rosnąca populacja wywiera presję na tradycyjne metody produkcji żywności, a zmiany klimatu zwiększyły konieczność zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej. Wełna mineralna może zostać wykorzystana w taki sposób, aby zgodnie z zapotrzebowaniem magazynować lub uwalniać wodę, jak również umożliwiać ponowne jej wykorzystanie w szklarniach, rozwiązując szereg problemów związanych z zarządzaniem gospodarką wodną. Produkty z wełny mineralnej pomagają rolnikom na całym świecie uprawiać rośliny – zużywają oni, bowiem 75% mniej wody niż rolnicy tradycyjnie uprawiający ziemię. W miejskim środowisku, wełna mineralna może pomóc zminimalizować wpływ obfitych opadów szybko spływających z dachów i innych powierzchni do podziemnych zbiorników na deszczówkę wykonanych z wełny mineralnej. Stamtąd, wodę można powoli przesączać pod ziemię, uzupełniając poziomy wód gruntowych.

Generic, Campaign, water management, Video thumbnail 7sos landing pages, employees

Odnawialność

Skała to jeden z najobficiej występujących na ziemi surowców, jednak nadal trzeba optymalizować wykorzystanie tych zasobów. Technologia została opracowana w sposób umożliwiający wykorzystanie odpadów z innych branży przemysłu, jako alternatywnych surowców. Branża budowlana wytwarza jedną trzecią wszystkich odpadów, z których większość trafia na wysypisko. Dlatego należy przeciwdziałać zjawisku przemiany materiałów budowlanych w odpady. Przyczynią się do tego trwałe produkty z wykorzystaniem materiałów wtórnych oraz oferując usługę recyklingu. Produkty z wełny można z łatwością zdemontować na czas renowacji budynku lub wyburzenia i dzięki procesowi recyklingu wyprodukować z nich nowe przedmioty. W rzeczywistości, wełna mineralna może być poddawana procesowi recyklingu bez końca. Jest to ważny element gospodarki o zamkniętym obiegu – a także alternatywny sposób, w jaki przyczynia się do upowszechniania wizji zrównoważonych miast przyszłości.

Video thumbnail 7sos landing pages

Przeczytaj podobne artykuły