Jak obliczyć przenikalność?

Jest ona określana przez współczynnik przenikania ciepła, oznaczany symbolem U i podawany w jednostkach W/(m2K). Określa ile ciepła (W) przepływa przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej (1 metr kwadratowy), jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatury 1 Kelwin. Im niższa wartość współczynnika U, tym cieplejsza ściana i dach, a tym samym mniejsze straty ciepła.

Jakie współczynniki przenikalności powinny mieć poszczególne przegrody?

Zgodnie z obowiązującymi normami, maksymalna wartość współczynnika U dla dachów musi być równa lub niższa niż 0,18 W/m2K, dla ścian zewnętrznych to 0,23 W/(m2K). Natomiast pamiętajmy, że od 2021 roku współczynniki te będą wynosić odpowiednio 0,15 W/(m2K) dla dachów oraz 0,20 W/(m2K) dla ścian zewnętrznych. Budując dziś, trzeba więc brać pod uwagę te wymagania i stawiać przegrody o odpowiednio niskim współczynniku przenikania ciepła.