Współczynnik przenikania ciepła – co to jest?

Współczynnik przenikania ciepła to parametr określający przenikalność cieplną poszczególnych przegród i elementów w budynku. Dotyczy ścian, dachu, podłóg, stropów, okien i drzwi.

Jaki współczynnik powinny mieć przegrody budynku, by był on energooszczędny?

Odpowiedź – optymalny, nie gorszy niż określają to przepisy. Niska wartość współczynnika przenikania ciepła, to mniejsze straty ciepła przez ściany, dach, podłogi, stropy, okna, drzwi. To z kolei oznacza większą oszczędność energii, a więc mniejsze zapotrzebowanie energii na ogrzewanie i wentylację budynku.

Współczynnik U - co to dokładnie jest?

Współczynnik o symbolu U określa przenikalność cieplną.  Określa ile ciepła (podanego w watach) przepływa przez jednostkę powierzchni danej przegrody budowlanej (1 metr kwadratowy), jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatury 1 Kelwina. Z tego wynika jednostka, w jakiej jest podawany współczynnik U, czyli W/(m2·K). Jako współczynnik jego wartość nie zależy od strefy klimatycznej, wilgotności i temperatury. Nie należy również mylić współczynnika U z współczynnikiem przenoszenia ciepła przez przenikanie (Htr).

Od 2021 roku obowiązują następujące normy dotyczące współczynnika U:

Współczynnik U dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

 • temperatura w pomieszczeniach ≥ 16°C – U maksymalnie 0,15 W/(m²K)
 • temperatura w pomieszczeniach między 8 a 16°C – U maksymalnie 0,30 W/(m²K).
 • temperatura w pomieszczeniach < 8°C – U maksymalnie 0,70 W/(m²K)

Współczynnik U dla ścian zewnętrznych

 • temperatura w pomieszczeniach ≥ 16°C – U maksymalnie 0,20 W/(m²K)
 • temperatura w pomieszczeniach między 8 a 16°C – U maksymalnie 0,45 W/(m²K).
 • temperatura w pomieszczeniach < 8°C – U maksymalnie 0,90 W/(m²K)
house, renovation, news

Współczynnik U dla podłóg na gruncie

 • temperatura w pomieszczeniach ≥ 16°C – U maksymalnie 0,30 W/(m²K)
 • temperatura w pomieszczeniach między 8 a 16°C – U maksymalnie 1,20 W/(m²K).
 • temperatura w pomieszczeniach < 8°C – U maksymalnie 1,50 W/(m²K)

Współczynnik U dla stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

 • temperatura w pomieszczeniach ≥ 16°C – U maksymalnie 0,25 W/(m²K)
 • temperatura w pomieszczeniach między 8 a 16°C – U maksymalnie 0,30 W/(m²K).
 • temperatura w pomieszczeniach < 8°C – U maksymalnie 1,00 W/(m²K)

Współczynnik U dla stropów nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:

 • różnica temperatur ≥ 8°C – U maksymalne 1,00 W/(m²K)
 • pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym - U maksymalne 0,25 W/(m²K)
news pic

Współczynnik U dla okien i drzwi balkonowych

 • temperatura w pomieszczeniach ≥ 16°C – U maksymalnie 0,9 W/(m²K)
 • temperatura w pomieszczeniach niższa niż 16°C – U maksymalnie 1,4 W/(m²K).

Współczynnik U dla okien połaciowych

 • temperatura w pomieszczeniach ≥ 16°C – U maksymalnie 01,1 W/(m²K)
 • temperatura w pomieszczeniach niższa niż 16°C – U maksymalnie 1,4 W/(m²K).

Współczynnik U dla drzwi zewnętrznych

 • U maksymalnie 1,3 W/(m²K).
product header, frontrock 35, single family house

Powiązane artykuły