Otulina ROCKWOOL 800 MUH

Otulina ROCKWOOL 800

Otulina ROCKWOOL 800 z wełny skalnej jest przeznaczona do wykonywania  izolacji termicznej rurociągów grzewczych i ciepłowniczych.

Back
Back

Parametry techniczne i asortyment

Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016
Kod produktu MW-EN 14303-T9(T8 dla Do<150 )-st(+)250-ws1-mv2-cl10>
Zgodny z Certyfikat CE: 0751-CPR.2-039.2-01, 0751-CPR.2-039.0-01, 0751-CPD.2-008.0-03
Gęstość nominalna 100 kg/m³
Polska Norma EN 14303+A1:2013
Klasa reakcji na ogień A2L-s1,d0 wyrób
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła Tabelaryczne zestawienie wsp. przewodzenia ciepła w różnych temperaturach

Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła (krzywa 1) 

Temperatura [oC]   10 50  100  150 
λ [W/mK]  0,033 0,037  0,044  0,052 

Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła (krzywa 2) 

Temperatura [oC]   10 50  100  150 
λ [W/mK]  0,034 0,039  0,046  0,056
wartość Sd sd ≥ 200 m
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót

Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła (krzywa 1) 

Temperatura [oC]   10 50  100  150 
λ [W/mK]  0,033 0,037  0,044  0,052 

Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła (krzywa 2) 

Temperatura [oC]   10 50  100  150 
λ [W/mK]  0,034 0,039  0,046  0,056
Powrót
Back

documents

 

 

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-039.0-01
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-039.0-01

dla produktów ROCKWOOL 800, TECLIT PS

pdf
icon
Karta produktowa Otulina ROCKWOOL 800
Karta produktowa Otulina ROCKWOOL 800

pdf
icon
Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i chłodnictwo (HVACR) – izolacja urządzeń i instalacji
Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i chłodnictwo (HVACR) – izolacja urządzeń i instalacji

Wytycze projektowe i wykonawcze

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-008.2-01
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-008.2-01

dla produktów ROCKWOOL 800, TECLIT PS

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-039.2-01
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-039.2-01

dla produktu ROCKWOOL 800

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-008.3-01
Certyfikat właściwości stałości użytkowych nr 0751-CPR.2-008.3-01

dla produktów ROCKWOOL 800, TECLIT PS

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych

dla produktu otulina ROCKWOOL 800 (BOH)

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych
Deklaracja właściwości użytkowych

dla produktu otulina ROCKWOOL 800 (ROE)

pdf
Back
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]