• Zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia
  • Wzrost poziomu bezpieczeństwa pożąrowego budynku, dzięki niepalności wełny skalnej
  • Poprawa komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń
  • Lepszy mikroklimat wnętrz, dzięki paproprzepuszczalności wełny skalnej
  • Dłuższa trwałość budynku i odporność budynku na czynniki zewnętrzne
Building 1 sketch - large
Building sketch