Ile dostanę zwrotu z ulgi termomodernizacyjnej?

To jedno z najważniejszych pytań zadawanych przez osoby zainteresowane skorzystaniem z ulgi. Odliczeniu podlega kwota, którą podatnik faktycznie poniósł w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w danym roku, jednak należy wziąć pod uwagę także pewne limity. Przede wszystkim łączna wysokość odliczenia nie może być większa niż 53 tys. zł – niezależnie od tego, ile takich przedsięwzięć było zrealizowanych. Niezbędne jest także udokumentowanie wydatków: można to zrobić przede wszystkim przez faktury VAT.

 

Co istotne, ta inicjatywa nie funkcjonuje jako dotacja (tak jak np. program „Czyste Powietrze”), a jako ulga podatkowa. Z tego względu jej dokładna wysokość jest w pewnym stopniu zależna od szczegółów rozliczenia. Jeśli rozliczamy się wg stawki 32%, zwrot, jaki zapewni nam ulga termomodernizacyjna w 2023, może wynieść maksymalnie 16 960 zł. Nie jest to jednak jedyny sposób, by zredukować wydatki na tego typu działania. Osoby, które poniosły koszty w związku z izolacją ścian zewnętrznych lub poddasza, mogą skorzystać z tzw. preferencji podatkowej PIT. Warto również zaznaczyć, że w przypadku rozliczenia podatkowego realizowanego osobno ze współmałżonkiem, obowiązuje podwójna ulga termomodernizacyjna. Odliczenie może wtedy wynieść łącznie do 106 tys. zł, a ulga – do 33 920 zł.

Co obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacja to opcja dla podatników rozliczających się na podstawie zasad ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wymogiem jest także bycie właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, jak również ponoszenie wydatków związanych z inwestycją w przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Warto zaznaczyć, że ulgę można połączyć z innymi źródłami dodatkowych środków – m.in. z dotacją w ramach programu Czyste Powietrze.

 

Czym dokładnie jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? To termin określający wszelkie inwestycje, które mają na celu osiągnięcie jednego z poniższych efektów:

 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania wody użytkowej,
 • redukcja strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła, które je zasilają,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła (połączone z likwidacją lokalnego źródła ciepła),
 • zamiana źródeł energii na odnawialne (częściowa lub całkowita) lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Szczegółowe informacje na temat odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej, można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku. Dokument ten opisuje rodzaje usług, urządzeń oraz materiałów budowlanych związanych z realizacją zadań z zakresu termoizolacji. Należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie może zostać sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ulgi dotyczą jedynie prywatnych wydatków – co więcej, termomodernizacja domu jednorodzinnego nie może obejmować usług remontowo-montażowych, które nie mają potwierdzenia w postaci faktury VAT.

Spis treści

 1. Ile dostanę zwrotu z ulgi termomodernizacyjnej?
 2. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
 3. Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną – przykład.
 4. Jak się oblicza ulgę termomodernizacyjną?

Szukasz oferty na kupno izolacji ROCKWOOL lub montaż ocieplenia w domu?

Skorzystaj z aplikacji do zapytań, by otrzymać ofertę na zakup i montaż izolacji z wełny skalnej od oficjalnych Dystrybutorów ROCKWOOL Polska i Certyfikowanych Wykonawców ROCKWOOL.

house, single family, applications

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Wiemy już, ile wynosi ulga termomodernizacyjna – warto także przybliżyć warunki potrzebne do skorzystania z tego rozwiązania. Przede wszystkim odliczenie jest dostępne wyłącznie dla osób fizycznych, których dochody są opodatkowane w jednym z modeli wymienionych wcześniej (zasady ogólne, podatek liniowy i ryczałt). Ulga na termomodernizację przysługuje, jeśli:

 • zainteresowana osoba jest właścicielem modernizowanej nieruchomości,
 • nieruchomością jest jednorodzinny budynek mieszkalny,
 • inwestycja będzie zakończona przed upływem 3 lat, licząc od roku, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

 

Właściciel budynku jednorodzinnego to osoba, która ma do niego tytuł prawny i jest wskazana w akcie notarialnym. Kolejną ważną informacją jest to, że nieruchomość musi być oddzielną, niezależną konstrukcją, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Możliwe jest jednak wydzielenie w nim maksymalnie dwóch lokali (lub lokalu użytkowego), których powierzchnia będzie nie większa niż 30% całej powierzchni nieruchomości. W takim przypadku właściciel domu może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, nawet jeśli będzie w nim prowadzić działalność gospodarczą.

 

Należy także podkreślić, że przedłużenie czasu inwestycji może wiązać się także ze stratą ulgi. Taka sytuacja może nastąpić w momencie, gdy podatnik realizuje dane przedsięwzięcie termomodernizacyjne w okresie dłuższym niż trzy lata. W takim wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest on zobowiązany do zwrotu ulgi.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną – przykład

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej można dokonać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatek związany z inwestycją. Jeśli chodzi o kwotę odliczenia – jest to kwota, która nie mogła zostać pokryta w dochodzie (przychodzie) podatnika. Podlega ona odliczeniu w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez następne 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

 

Ulga na termomodernizację może zostać odliczona od przedsięwzięcia, które rozpoczęło się przed 1 stycznia 2019 roku, zostało zrealizowane po 31 grudnia 2018 roku i trwało nie dłużej niż trzy kolejne lata od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jak jednak wygląda w praktyce ulga termomodernizacyjna? Co można odliczyć i jak to zrobić? Oto jeden z przykładów odliczenia: Jan Kowalski zainwestował w przedsięwzięcie termomodernizacyjne, ponosząc w związku z tym koszty w wysokości 15 000 zł. Część tej kwoty (7 000 zł) była opłacona przez inną osobę. Z tego względu Jan ma prawo dokonać odliczenia ulgi w kwocie 8 000 zł – bez względu na to, że wszystkie z nich są udokumentowane fakturą VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczyć można wyłącznie te wydatki, które zostały poniesione przez podatnika i które nie zostały mu w żaden sposób zwrócone.

 

Szczegółowe informacje na ten temat rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej, można znaleźć w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2022 roku.

Jak się oblicza ulgę termomodernizacyjną?

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej sprowadza się do odjęcia kwoty, która przeznaczona została przez podatnika na termomodernizację domu, od dochodu, czyli podstawy obliczenia. W przypadku rozliczeń z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zamiast dochodu stosuje się przychód.

 

Ulga podatkowa to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą otrzymać zwrot z inwestycji w przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Dzięki temu rozwiązaniu można znacznie zmniejszyć koszty związane m.in. z montażem instalacji fotowoltaicznej czy nowoczesnych pomp ciepła. Ponadto w ramach ulgi można odliczyć też wiele innych wydatków – dokładny wykaz jest dostępny w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju. Warto podkreślić, że ulga na termomodernizację jest dostępna nawet dla osób, które wcześniej korzystały z dotacji w ramach programów „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd”.

 

Ulga i premia termomodernizacyjna to odpowiedź rządu na pogarszający się stan powietrza w Polsce. Jednym z istotnych źródeł smogu są właśnie budynki mieszkalne ogrzewane paliwami kopalnymi, które mogą dodatkowo wymagać modernizacji ocieplenia. To rozwiązania, z których co roku korzysta coraz więcej osób – dzięki temu można wspólnie zadbać o jakość powietrza bez ponoszenia wysokich kosztów.

Uzyskaj ofertę na zakup produktów z wełny skalnej od Dystrybutorów ROCKWOOL Polska.