Co to jest termomodernizacja?

Termomodernizacja budynku to proces polegający na zwiększeniu efektywności energetycznej obiektu budowlanego oraz poprawie komfortu termicznego jego użytkowników. Obejmuje szereg działań, które mają doprowadzić do zmiany parametrów technicznych budynku, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii przede wszystkim na ogrzewanie, ale także chłodzenie, wentylację i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Działania, które trzeba podjąć, są zróżnicowane i nieco inne dla każdego obiektu. O tym, jakie prace należy przeprowadzić, decyduje tzw. audyt termomodernizacyjny (audyt energetyczny). Jest to profesjonalna analiza obiektu pod względem zapotrzebowania na energię i emisyjności, wraz z informacjami, co i w jaki sposób należy zmienić, żeby pobierać mniej energii, generować mniej emisji i ponosić mniejsze koszty eksploatacyjne.

Co zaliczamy do termomodernizacji budynku?

Zmniejszenie zużycia energii w obiekcie budowlanym można spowodować na wiele sposobów, choćby wprowadzając oszczędności na prądzie czy paliwach grzewczych. Oczywiście intuicyjnie wyczuwamy, że oszczędzanie energii nie stanowi działań termomodernizacyjnych, choć jest zjawiskiem korzystnym, które przyczynia się zarówno do zmniejszenia ponoszonych kosztów na energię, jak i polepszenia stanu środowiska naturalnego. Zatem co obejmuje termomodernizacja budynku? Kompleksowa termomodernizacja obiektu budowlanego to przede wszystkim:

 • ocieplenie ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą,
 • wymiana kotła grzewczego na nowe źródło ciepła, np. na kocioł o wyższej sprawności, bardziej ekologicznym paliwie, albo na pompę ciepła,
 • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na stolarkę o lepszych parametrach związanych z przenikalnością cieplną,
 • inwestycja w odnawialne źródła energii tj. wspomniane pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne,
 • inwestycja w magazyny ciepła i magazyny energii,
 • zmiany w obrębie systemu grzewczego (np. wymiana grzejników, izolacja przewodów grzewczych),
 • inwestycja w wentylację mechaniczną z rekuperacją.

Spis treści

 1. Co to jest termomodernizacja?
 2. Co zaliczamy do termomodernizacji budynku?
 3. Co daje termomodernizacja budynku?

Szukasz oferty na kupno izolacji ROCKWOOL lub montaż ocieplenia w domu?

Skorzystaj z aplikacji do zapytań, by otrzymać ofertę na zakup i montaż izolacji z wełny skalnej od oficjalnych Dystrybutorów ROCKWOOL Polska i Certyfikowanych Wykonawców ROCKWOOL.

house, single family, applications

Co daje termomodernizacja budynku?

Przeciętne straty ciepła w domu jednorodzinnym kształtują się jak w zestawieniu poniżej:

 • 8%-10% ciepła jest tracone przez dach,
 • 30%-40% ciepła jest tracone przez wentylację,
 • 10%-15% ciepła jest tracone przez okna i drzwi,
 • 5%-10% ciepła jest tracone przez podłogę na gruncie,
 • 25%-35% ciepła jest tracone przez ściany.

Termomodernizacja domu przyczynia się do znaczącego ograniczenia strat ciepła, a w konsekwencji do zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy komfortu termicznego budynku. Dzięki przeprowadzonym pracom ogranicza się zużycie energii, obniża koszty eksploatacji i redukuje emisje gazów cieplarnianych. Efektem termomodernizacji są niższe rachunki za energię, lepsze warunki dla mieszkańców oraz pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

Kiedy termomodernizacja budynku?

Pierwszą oznaką konieczności przeprowadzenia termomodernizacji budynku jest zauważalny problem z uzyskaniem właściwej temperatury wewnątrz zimą oraz zbyt szybkie nagrzewanie się pomieszczeń latem. Podczas chłodnych pór roku uzyskanie komfortowej temperatury w obiekcie jest długotrwałe, trudne, energochłonne i kosztowne. Z kolei podczas upałów temperatura wewnątrz wzrasta zdecydowanie za szybko.

Jeśli obserwujesz te zjawiska we własnym domu, możesz zlecić przeprowadzenie audytu energetycznego budynku, co wiąże się jednak z poniesieniem pewnych kosztów. Informacje o tym, jakie są słabe miejsca Twojego domu pod względem strat energii i emisji, a także jakie oszczędności finansowe, możesz uzyskać korzystając z darmowego narzędzia. Jest nim kalkulator – oszczędność kosztów ogrzewania. Wprowadzając zaledwie kilka podstawowych danych, uzyskasz nie tylko informację o przyszłych kosztach eksploatacyjnych i konkretne dane o redukcji emisji, ale także rekomendowane obszary do zmiany, np. źródło ciepła, izolacja dachu czy ścian zewnętrznych.

Oczywiście zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię przynosi wymierne korzyści, jednak inwestor zawsze zainteresowany jest kosztem termomodernizacji, jaki musi ponieść oraz tym, jak szybko inwestycja się zwróci. Zarówno koszty, jak i czas zwrotu poniesionych nakładów zależą w tym przypadku od zakresu koniecznych prac, ale także od wyboru materiałów budowlanych. Warto podkreślić, że nie zawsze najtańsze z nich są opcją najlepszą. Na przykład w przypadku konieczności ocieplenia ścian, zamiast wybierać styropian, sprawdź również inne możliwości. Dobry kalkulator ceny wełny skalnej lub mineralnej to sposób na sprawdzenie alternatywnych rozwiązań, które w Twoim przypadku mogą okazać się po prostu lepsze. Zasada ta dotyczy oczywiście również innych materiałów budowlanych, a także źródeł ciepła i systemów zastosowanych podczas termomodernizacji.

 

 

Uzyskaj ofertę na zakup produktów z wełny skalnej od Dystrybutorów ROCKWOOL Polska.