MUH Strop garażu i podłoga cementowa

STROPROCK G

Płyty lamelowe STROPROCK G ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej są pokryte jednostronnie preparatem gruntującym. Stosuje się je do izolacji stropów piwnicznych, stropów nad garażami i przejazdami.
Back
Back

Parametry techniczne

Porównaj
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (EN 12667) λᴅ (W/m∙K) 0.037
Deklarowana tolerancja grubości (EN 823) T (klasa) T5
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (EN 1607) (50-200mm) TR (kPa) TR15
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych (EN 1607) (210-250mm) TR (kPa) TR10
Wytrzymałość na ściskanie (EN 826) CS(Y) (kPa) CS(10/Y)20
Stabilność wymiarowa (EN 1604) DS DS (70,90)
Nasiąkliwość krótkotrwała (EN 1609) WS (≤ 1,0 kg/m²) WS
Nasiąkliwość długotrwała (EN 12087) WL(P) (≤ 3,0 kg/m²) WL(P)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego (EN 12086) MU1
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót
Powrót

Dokumentacja Techniczna

Norma zharmonizowana EN 13162:2012+A1:2015
Numer DoP RW-CEE-DoP-0174/M/20/w1
Nr certyfikatu CE 1390-CPR-0322/12/P
Kod produktu (50-200mm) MN-EN 13162-T5-DS(70;90)-CS(10/Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Kod produktu (210-250mm) MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Wymiary i pakowanie

Długość Szerokość Grubość Indeks produktu Rᴅ m²/palete Jednostka sprzedaży
mm mm mm m²∙K/W
1000 200 50 282528 1,35 57,600 Paleta
1000 200 80 282529 2,15 36,000 Paleta
1000 200 100 282530 2,70 28,800 Paleta
1000 200 120 282531 3,20 24,000 Paleta
1000 200 140 286143 3,75 19,200 Paleta
1000 200 150 282532 4,05 19,200 Paleta
1000 200 180 286145 4,85 14,400 Paleta
1000 200 200 282533 5,40 14,400 Paleta
1000 200 220 284200 5,90 12,000 Paleta
1000 200 250 284201 6,75 9,600 Paleta

Nie można wyszukać elementów

Załaduj więcej
Back

documents

 

 

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0174/M/10/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0174/M/10/w1

dla produktu STROPROCK G d= 210-250 mm

pdf
icon
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0322/12/P
Certyfikat właściwości stałości użytkowych 1390-CPR-0322/12/P

dla produktu STROPROCK G

pdf
icon
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0177/M/19/w1
Deklaracja właściwości użytkowych nr RW-CEE-DoP-0177/M/19/w1

dla produktu STROPROCK G d= 50-200 mm

pdf
icon
Karta produktowa STROPROCK G
Karta produktowa STROPROCK G

pdf
icon
Stropy garaży i podłogi
Stropy garaży i podłogi

Wytycze projektowe i wykonawcze

pdf
Back
Value cannot be null. (Parameter 'actionDescriptor')
Value cannot be null. (Parameter 'actionDescriptor')