flat roof, application, header, floating floor
RST, floor , slab
Podłoga na wylewce betonowej Podłogi na płytach OSB Podłoga na gruncie na legarach Podłogi na płytach 2E22 Strop na podkładzie cementowym lub anhydrytowym Strop garażu i podłoga cementowa

Pasek RST

Paski z wełny skalnej przeznaczone do stosowania przy izolacji podłóg pływających.