Jak zabezpieczyć się przed pożarem fotowoltaiki? 10 zasad bezpiecznej instalacji

Tomasz Weber
14 maja 2020

Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce stale rośnie. W 2019 r. przyłączono do sieci blisko 106 tys. mikroinstalacji PV, a zgodnie z danymi PSE, na początku kwietnia br. moc instalacji fotowoltaicznych wyniosła 1695,35 MW - to wzrost o ponad 180 proc. w stosunku do ubiegłego roku! Tak duża popularność instalacji sprawia, że musimy szczególnie zadbać o ich bezpieczny montaż i użytkowanie, by nie dopuścić do sytuacji zaprószenia ognia.

Jak zabezpieczyć się przed pożarem fotowoltaiki?  10 zasad bezpiecznej instalacji
Instalacja fotowoltaiczna, jak każda instalacja elektryczna, może być źródłem pożaru. Dlatego tak ważne jest zaprojektowanie jej przy uwzględnieniu konstrukcji budynku i jego warunków ochrony przeciwpożarowej, a także staranność wykonania instalacji oraz regularność przeprowadzanych przeglądów i napraw. Zastosowanie się do rekomendacji zawartych w „Fotowoltaicznym dekalogu dobrych praktyk. 10 zasad bezpiecznej instalacji PV ppoż.” opracowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV pozwoli na bezpieczny montaż i komfortowe użytkowanie paneli.

mgr inż. Monika Hyjek

Menedżer ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w ROCKWOOL Polska
Error rendering content