System CONLIT 150 - jedyny potwierdzony ogniochronny system do izolacji instalacji

Tomasz Weber
22 czerwca 2020

Ważną rolę w zabezpieczeniu pożarowym budynków odgrywają kanały wentylacji pożarowej (oddymiające). Ich zadaniem jest skuteczne odprowadzenie dymu i gazów pożarowych z dróg ewakuacyjnych i klatek schodowych. Aby w pełni mogły spełnić one wymóg ograniczania rozprzestrzeniania się ognia i dymu, muszą posiadać określone właściwości. Stosowanie złej jakości materiałów, niespełniających wymogów rozwiązań czy wadliwe wykonanie może kosztować czyjeś zdrowie lub życie.

fire protection, application, header