SANDWICH BATTS S, package, product, slabs, HVAC, Process industry

ผนังคู่สำเร็จรูป (แซนวิชพาแนล)

แซนวิชพาแนลติดตั้งฉนวนกันความร้อนสำหรับผนังคู่สำเร็จรูป (แซนวิชพาแนล) ที่ดีต้องผลิตจากวัตถุดิบมีคุณภาพ ทนทาน และเชื่อถือได้ ดังเช่นบริการอันเหนือระดับทางเลือกใหม่ของร็อควูล1 ของร็อควูล

ทีมผู้เชี่ยวชาญของร็อควูลเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของลูกค้า โดยเราจะร่วมมือกับผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ (OEMs) และผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ฉนวนใยหินตามคุณสมบัติที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องซับเสียง การควบคุมอุณหภูมิหรือกันความร้อน และลักษณะการใช้งานของตัวอาคาร

ร็อควูลให้คำปรึกษากับคุณโดยตรง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับกระบวนการผลิตของคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นฉนวนชนิดแผ่นหนาหรือแผ่นบาง นอกจากนี้เรายังดูแลผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปในขั้นตอนการทดสอบและขอเอกสารรับรองอีกด้วย

ทีมผู้เชี่ยวชาญของร็อควูลจะแบ่งปันความรู้ให้คุณนำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ

ฉนวนร็อควูลปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโครงการได้ทุกขนาด ทุกการใช้งาน และทุกข้อกำหนดของตัวอาคาร

เชิญศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าร็อควูลคอร์โซลูชันส์จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ การใช้งานที่หลากหลาย และความยั่งยืนให้แผ่นฉนวนสำเร็จรูปของคุณได้อย่างไร

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมต้องใช้ติดตั้งฉนวนสำหรับผนังคู่สำเร็จรูป (แซนวิชพาแนล)

ปัจจุบัน วิศวกร ผู้รับเหมา สถาปนิก และเจ้าของอาคารต่างก็จำเป็นต้องสร้างโครงการให้ปลอดภัย ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานมากขึ้น

ยิ่งต้องทำการก่อสร้างอย่างรวดเร็วก็อาจกลายเป็นปัญหาท้าทายได้อย่างที่สุด

ผนังสำเร็จรูปซึ่งใช้ใยหินของร็อควูลเป็นวัสดุหลักอาจมีส่วนช่วยพัฒนาฉนวนเพื่อใช้งานในตำแหน่งสำคัญของโครงการได้อย่างตรงความต้องการ

ผลิตภัณฑ์เฉพาะของร็อควูลเหมาะกับการติดตั้งบนฝ้า หลังคา ผนังภายใน และผนังภายนอก (รวมถึงผนังกั้นพื้นที่และแผงหน้าอาคาร) ทั้งยังใช้งานเป็นผนังกันไฟได้ คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการติดตั้งฉนวนที่สร้างสรรค์ขึ้นจากเจ็ดจุดเด่นของหิน ประกอบไปด้วย:

  • เสริมสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย ฉนวนใยหินช่วยเสริมคุณสมบัติไม่ติดไฟให้ผนังสำเร็จรูป ตามเกณฑ์ A2-s1, D03 ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของยุโรป
  • ป้องกันเสียงรบกวน ป้องกันเสียงรบกวนจากพื้นที่หรืออาคารใกล้เคียง4.
  • ควบคุมระดับอุณหภูมิ โครงสร้างเส้นใยอัจฉริยะของฉนวนใยหินช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิภายในอาคารได้ดีขึ้น5
  • ผลิตเฉพาะเพื่อความต้องการของคุณ ตัวผนังสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานทันสมัย ตามความต้องการเฉพาะของคุณ6

การคำนวณความคุ้มค่า

ร็อควูลร่วมมือกับผู้ผลิตผนังสำเร็จรูปอย่างใกล้ชิด ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การทดสอบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตสินค้าจริง

ร็อควูลยินดีแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญให้พันธมิตรเข้าใจถึงความสำคัญในการใช้งานฉนวนใยหิน รวมถึงวิธีเสริมสร้างมูลค่าและความประหยัดจากการผลิตผนังสำเร็จรูป

เราร่วมมือกับผู้ผลิตผนังสำเร็จรูปมากกว่าแค่จัดส่งวัตถุดิบ เริ่มจากการจัดหาฉนวนใยหินเป็นแกนหลักของตัวผนัง ให้บริการขอเอกสารรับรอง ทำการทดสอบอัคคีภัย บรรจุภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึงให้คำแนะนำด้านประสิทธิภาพในสายการผลิต

การติดตั้งผนังสำเร็จรูปที่มีใยหินเป็นแกนหลักช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงานให้ตัวอาคารได้ทันที

การเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงานดังกล่าวย่อมหมายถึง การส่งต่อความประหยัดไปยังเจ้าของโครงการหรือผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ต่อไป

เชิญใช้งาน เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-value) ของร็อควูล เพื่อพิจารณาคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิของตัวอาคาร ก่อนตัดสินใจเลือกปริมาณฉนวนให้เหมาะกับความต้องการ โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

house, calculator, funds, state subsidy, germany
ทางเลือกใหม่ของร็อควูลให้บริการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยหินสำเร็จรูปคุณภาพสูงตามความต้องการเฉพาะของพันธมิตรแต่ละราย ผนังสำเร็จรูปของเรามีคุณสมบัติตามเจ็ดจุดเด่นของหิน ซึ่งช่วยเสริมสร้างการป้องกันอัคคีภัยให้ตัวอาคาร และคงสมรรถนะการใช้งานของใยหินได้อย่างต่อเนื่อง

Benjo Daemen

ผู้อำนวยการธุรกิจภูมิภาคยุโรป ร็อควูลคอร์โซลูชันส์

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

ร็อควูลช่วยผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนของวัสดุ ประสิทธิภาพของทรัพยากรถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อมีเป้าหมายความเป็นกลางด้านสภาพอากาศ เช่นที่ระบุไว้ในข้อตกลงปารีส9

vertical garden a concept of sustainable building, eco building landscape climbing plants

นโยบายส่งเสริมทางการเงิน

ทางเลือกใหม่ของร็อควูลมีความยินดีในการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงต้นทุน

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

คำถามที่พบบ่อย

แผ่นฉนวนสำเร็จรูปสำหรับผนังคู่ (แซนวิชพาแนล) คืออะไร