ศักยภาพที่ซ่อนอยู่

3 มกราคม 544

ด้วยการคืนทุนภายในสองปี หรือ น้อยกว่าสองปี การลงทุนในฉนวนกันความร้อน อาจช่วยทำให้หลายล้านกลุ่มอุตสาหกรรมประหยัด

การรักษาธุรกิจให้ยั่งยืน

ภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นผู้ที่ใช้พลังงานอย่างมาก โดยประมาณในส่วนภาคอุตสาหกรรม มีการใช้พลังงานต่อปีหนึ่งในสี่ของทั่วโลก และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าอย่างไร แต่พลังงานก็นับเป็นส่วนสำคัญสำหรับต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับธุรกิจ ในขณะที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ข้อจำกัดของทรัพยากร กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเจ้าของกิจการหรือ ผู้ประกอบการในหลายๆอุตสาหกรรมจำเป็นต้องลดการใช้พลังงานลง แต่ถึงอย่างไรการพยายามในการใช้พลังงานที่ลดลง ก็ยังไม่ถือเป็นการใช้ศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทางเลือกใหม่ของการแก้ปัญหาที่ง่ายๆก็คือ: ฉนวนกันความร้อน

“กลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศเดนมาร์กให้ความสำคัญและได้เริ่มมีการปรับปรุงเรื่องการลดต้นทุนในด้านการใช้พลังงาน ในตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ของขีดความสามารถในการลดต้นทุนของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมในประเทศเดนมาร์ก และฉนวนกันความร้อน ROCKWOOL สามารถช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมนี้
Source: "In-depth study of European Energy Security", EU Commission

ศักยภาพที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้

ฉนวนกันความร้อนมีบทบาทสำคัญในด้านเคมีปิโตเรียม และการกลั่นน้ำมัน เนื่องจากสามารถช่วยปกป้องพนักงานจากอันตรายของการเผาไหม้ สามารถควบคุมการไหลเวียนของพลังงาน รักษาระดับอุณหภูมิตามข้อกำหนด และช่วยรักษาความปลอดภัยของปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อให้กระบวนการทำงานได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามมีหลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการการเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน และ ประสิทธิภาพในการลดการปล่อยมลพิษในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถคืนทุนได้เร็วขึ้น:

  • ข้อมูลจากการประเมิณการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 700 แห่ง ทำให้สมาคมฉนวนแห่ง สหรัฐอเมริกา (NIA- National Insulation Association) ได้ทำการประเมินค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และ การเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อน ซึ่งสามารถช่วยให้ประหยัดเงินได้ถึง 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ลงถึง 43 ล้านเมตริกตันต่อปี2

  • เมื่อกลุ่มฉนวนภาคอุตสาหกรรมในยุโรปได้ทำการตรวจสอบสมรรถนะทางเทคนิคของฉนวนกันความร้อน (TIPCHECK) จำนวน 180 ครั้งและระบุว่า ฉนวนกันความร้อนสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 750,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ได้ถึง 500,000 ตัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 23.5 ล้านเหรียญ และระยะเวลาการคืนทุนโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 ปี สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฉนวนกันความร้อน3

  • ECOFYS ได้แสดงให้เห็นว่าฉนวนกันความร้อนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีสามารถลดการสูญเสียความร้อนได้ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ในโรงงานจำนวนมาก4

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้สำหรับเจ้าของและผู้ประกอบการด้านพลังงานจะสามารถลดต้นทุนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2และถือเป็นการเริ่มต้นของธุรกิจที่ดี กับการใช้ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยปกป้องผู้คนและทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

1 "CO2 emissions from fuel combustion",  OECD/IEA, 2016
2 "About Insulation By Numbers", National Insulation Association, et al.,
3 "Harnessing the Potential of Industrial Insulation", Eiif 
4 "Climate protection with rapid payback", Eiif, 2012

การบริโภค
0

การใช้พลังงานทั้งหมดของภาคอุตสาหกรรม

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
0

การมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ทั่วโลก

ความเป็นไปได้
0

ความเป็นไปได้สำหรับการประหยัดพลังงานที่ได้จากการใช้ฉนวนในภาคอุตสาหกรรม

เข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเรา

Error rendering content

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน