thumb, thumbnail, video, installation, installation guide, guide, roof, pitched roof, insulation between the rafters, zwischensparrendämmung, klemmrock, germany

ฉนวนกันความร้อนสำหรับจันทัน

ฉนวนกันความร้อนจันทัน หมายถึง ส่วนที่แหลมสุดของหลังคา ซึ่งสามารถติดตั้งด้วยฉนวนแบบม้วนหรือแบบแผ่นขึ้นอยู่กับหน้างานในแต่ละประเทศ

ฉนวนกันความร้อนร็อควูลช่วยป้องกันความร้อน ไฟ และ เสียงบริเวณหลังคา

ผลิตภัณฑ์ของเราผลิตจากใยหินธรรมชาติซึ่งทำให้ฉนวนกันความร้อนมีความแข็งแรง และ ทนทาน เพื่อรองรับการติดตั้งฉนวนบริเวณจันทันด้านบนหรือด้านล่าง ขึ้นอยู่กับโครงการของคุณ

เนื่องจากหลังคาเป็นพื้นที่ที่ความร้อนสามารถทะลุผ่านเข้าและออกได้ถึง 25% การติดตั้งฉนวนที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการใช้พลังงาน รวมถึงการลดมลพิษทางเสียงที่ไม่พึงประสงค์

ค้นหาว่าฉนวนกันความร้อนของเราที่ใช้ติดตั้งบริเวณทั้งด้านบนและด้านล่างของจันทัน ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในบ้านหรือโครงการของคุณได้อย่างไร

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมเราต้องใช้ฉนวนกันความร้อนสำรับจันทัน

สิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร

เมื่อมีการสร้างพื้นที่หลังคาจั่ว ผู้อยู่อาศัยภายในห้องใต้หลังคามักจะได้รับเสียงรบกวนจากภายนอก เช่น เสียงเครื่องบิน ดังนั้นการป้องกันเสียงรบกวนจึงมีความสำคัญมาก

ด้วยประสิทธิภาพของฉนวน ทำให้บริเวณพื้นที่ใต้หลังคาสามารถกลายเป็นพื้นที่ใช้สอยที่สะดวกสบาย ในการติดตั้งมี 3 วิธีหลัก และมักผสมผสานทั้ง 3 วิธีเพื่อความสมบูรณ์แบบในการติดตั้ง

ฉนวนกันความร้อนระหว่างจันทัน

ฉนวนแบบแผ่นและม้วนเหมาะสำหรับการติดตั้งระหว่างด้านบนและด้านล่างจันทันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ฉนวนกันความร้อนระหว่างจันทัน จะติดตั้งบริเวณด้านบนและด้านล่างจันทัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพข้อกำหนดด้านความร้อน ไฟ หรือ เสียง

เมื่อคุณวางฉนวนกันความร้อนทั้งด้านบน และระหว่างโครงสร้างจันทัน ฉนวน ROCKWOOL จะช่วยให้คุณควบคุมเสียงที่ดีเยี่ยม ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ที่มีระดับคลื่นเสียงที่สูง เช่น บริเวณใกล้สนามบิน

Roger Peeters

ผู้จัดการฝ่ายผลิตระดับโลกาภิวัตน์ ร็อควูลกรุ๊ป

การคำนวณความคุ้มค่า

ฉนวนกันความร้อนหลังคาเป็นทางออกซึ่งช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานสำหรับโครงการหรือการตกแต่งใหม่

เนื่องจากแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน เราสามารถทำงานร่วมกับคุณเพื่อจับคู่ระหว่างความหนาของฉนวนกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของงานก่อสร้างเกือบทุกประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ

การประมาณปริมาณของฉนวนที่ต้องการใช้สำหรับฉนวนทั้งแบบแผ่น และ แบบม้วน เป็นเรื่องที่ง่าย เนื่องจากสามารถคำนวณจากตารางเมตรของพื้นที่หลังคา สำหรับการติดตั้งฉนวนควรคำนึงถึงด้านกว้างของขอบระหว่างโครงจันทัน เพื่อความคุ้มค่าใช้การใช้ฉนวน และ ลดการสูญเสียฉนวน

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนพื้นร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา 

products, pitched roof, insulation above the rafters, insulation on the rafters, meisterdach, masterrock, rocktect, vapotop, rocktect vapotop, vapotop variante, rendering, graphic, germany

กรณีศึกษา

พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย3

โครงการ:

พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาชเป็นอาคารที่มีภาพวาด และ งานศิลปะมากมาย จำเป็นต้องมีการบูรณะเพื่อให้แน่ใจว่าอาคารยังคงปลอดภัย เพื่อรักษาพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ปัญหา:

เนื่องจากอาคารมีความเก่าแก่ และ มีความซับซ้อนสำหรับการตกแต่งใหม่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังสูงสุด เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในประเทศรัสเซียโดยมีฤดูหนาวที่หนาวจัด และ ฤดูร้อน จึงจำเป็นต้องใช้ฉนวนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในของพิพิธภัณฑ์

ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา

ฉนวนกันความร้อนหลังคาร็อควูล ได้รับเลือกในการนำไปใช้งานเนื่องจากสามารถปรับขนาดให้พอดีกับช่องว่างที่มีขนาดไม่มาตรฐาน และช่วยในการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารเป็นอย่างดีซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่นี้

ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าไฟให้กับพิพิธภัณฑ์เท่านั้น แต่คุณสมบัติการกันไฟยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอนุรักษ์อาคารที่มีความเก่าแก่ และ มีความสำคัญแห่งนี้

The State Hermitage Museum

ความยั่งยืน และ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ฉนวนกันความร้อนร็อควูลได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความยั่งยืน และ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของอาคารเป็นหลัก

ฉนวนใยหินพัฒนามาจากหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกของเรา ซึ่งหินที่ผลิตขึ้นมาบนโลกใบนี้มีมากกว่าที่เรานำมาใช้ในการผลิตเส้นใยหินถึง 38,000 เท่าต่อปี4

 

 

thumb, thumbnail, video, installation, installation guide, guide, roof, pitched roof, insulation below the rafters, untersparrendämmung, formrock, germany

การสนับสนุนทางการเงิน

สำหรับต้นทุน และ โครงการสำหรับการประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถขอคำแนะนำจากเรา และ ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของรัฐบาล

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

คำถามที่พบบ่อย

ควรติดตั้งฉนวนกันความร้อนจันทันหลังคาหรือไม่
ฉนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดสำหรับหลังคาจั่วคืออะไร
ปริมาณฉนวนกันความร้อนหลังคาของคุณมากเกินไปหรือไม่