เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการรับมือจากปัญหาอัคคีภัย

ใยหินสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงกว่า 1,000 องศาเซลเซียส