ที่ ROCKWOOL เราได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์: เปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุที่นำความสะดวกสบาย สร้างความปลอดภัย และความยั่งยืนมาสู่ผู้คนนับล้านทั่วโลก
3 มกราคม 544

สำรวจโครงการของเราโดยการซูมเข้าไปที่โลโก้ ROCKWOOL ในแผนที่โลก