สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัย

3 มกราคม 544

การเกิดเปลวไฟสามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 องค์ประกอบซึ่งนั่นก็คือ แหล่งที่กำเนิดประกายไฟได้ วัสดุที่ติดไฟ และก๊าซออกซิเจน

ไฟจะยังคงเผาไหม้ต่อไปเรื่อย ๆจนกว่าจะมอดดับหรือจนกว่าสารที่ติดไฟหรือออกซิเจนจะหมดลง แต่ถ้าไม่แล้ว ไฟก็จะยังคงเผาวอดวายต่อไปและจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจุดเล็กๆจนสามารถลามไปทั่วพื้นที่ทั้งหมดของห้องการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วินาทีเรียกว่า "flashover"

ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ขนาดย่อมและใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการเผาไหม้นั้น ล้วนถูกควบคุมโดยวัสดุในบริเวณใกล้เคียงที่ทำปฏิกิริยากับไฟ ซึ่งวันนี้ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั้นมีจำนวนมากที่เป็นพลาสติกและสารสังเคราะห์อื่น ๆ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี และนั่นหมายความว่าในห้องนั่งเล่นที่เป็นเฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่จะถูกไฟลุกลามอย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม 5-10 เท่า เมื่อเทียบกับการตกแต่งของสมัยก่อนในปีคศ. 1950 This video วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการเกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วในห้องนั่งเล่นสมัยใหม่เมื่อเทียบกับห้องนั่งเล่นแบบเดิม

 

หลังจากที่ไฟโหมไหม้ เปลวไฟจะเริ่มเผาไหม้ทุกสิ่งที่สามารถเผาได้ในห้องและต้องการก๊าซออกซิเจนเพื่อให้ไฟยังคงไหม้ต่อไป ความร้อนซึ่งสูงมากจะยิ่งเผาไหม้แม้ตัวภายในอาคารก็ตามและไฟที่กำลังโหมกระหน่ำนั้นจะยิ่งต้องการใช้ก๊าซอ็อกซิเจนที่มากขึ้น ซึ่งเปลวไฟจะเผาไหม้ขยายจากห้องที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟไปยังอีกห้องผ่านทางประตูที่เปิดอยู่และลุกลามไปยังหน้าต่างเพื่อต้องการดูดก๊าซอ็อกซิเจนใหม่ และจะยังตงลุกลามไปยังสารที่สามารถติดไฟได้ในตัวอาคารและเผาไหม้ต่อลามขึ้นไปบนอาคาร ซึ่งถ้าตัวอาคารทำมาจากวัสดุที่ติดไฟได้ก็จะยิ่งทำให้มีเชื้อเพลิงในการเผาไหม้มากขึ้น โดยไฟจะดับลงหากไฟได้เผาไหม้จนทุกอย่างดับมอดลงแล้วหรือไม่มีสารติดไฟที่สามารถเผาไหม้ได้อีก

ล้วงลึกผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอัคคีภัย