ที่ทำงานที่มีความเงียบสงบอย่างที่เป็นอยู่

3 มกราคม 544

เมื่อไม่มีอุปสรรคทางด้านเสียง สำนักงานที่มีลักษณะเปิดโล่งจึงกลายเป็นสถานที่ที่น่าทำงาน

Media Evolution City, Malmö, ประเทศสวีเดน

จากประสบการณ์เราสามารถสัมผัสได้ว่า สถาปนิกไม่ควรจะเสียเวลาอย่างมากไปกับความคิดเรื่องของการควบคุมเสียงอย่างไรสำหรับพื้นที่ เสียงภายในสำนักงานมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการทำงานโดยตรง ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจฐานความรู้ที่ซึ่งความสำเร็จขึ้นอยู่กับความขยันตั้งใจในทำงาน และความพึงพอใจ ดังนั้นเสียงรบกวนในสำนักงาน อาจกลายเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างมากที่ส่งผลกระทบสำหรับธุรกิจ

เสียงได้กลายเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับหลายสำนักงานที่มีลักษณะเปิด ในฐานะที่ Søren Peter Lund นักวิจัยอาวุโสแห่งศูนย์วิจัยประเทศเดนมาร์ก ได้อธิบายว่า:

การขาดความเป็นส่วนตัวในสำนักงานที่มีลักษณะเปิดโล่ง ทำให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา และ เสียงรบกวนรอบๆข้าง อาจถูกมองว่าเป็นภัยคุกคาม และเป็นเรื่องยากมากที่จะเกิดสมาธิในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสนทนาต่างๆรอบตัวคุณ

การปรับเปลี่ยนของเสียง

ในความเป็นจริงแล้ว จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับพนักงานที่ทำงานในสำนักงานลดลงน้อยกว่าร้อยละ 15 เนื่องจากเป็นสิ่งที่ยากมากกับการจดจ่อในการทำงาน และเสียงรบกวนเล็กน้อยเหล่านี้ส่งผลกระทบทำให้เวลาของการทำงานลดลงมากกว่า 20 นาทีต่อวัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนเสียงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มความสนใจของพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และความวุ่นวายลดลงน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นความผิดพลาดต่างๆจึงลดน้อยลง 10 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงระดับความเครียดลดลงกว่าหนึ่งในสี่1.

การใช้วัสดุที่ไม่เป็นผลต่อเสียงรบกวนสำหรับผนังฝ้า และ กำแพง สามารถช่วยลดระดับเสียงสะท้อนได้ การลดลงของระดับเสียงรบกวนที่ต่ำสร้างความรู้สึกสะดวกสบายได้ ดังนั้นการจัดการเสียงเป็นสิ่งที่ท้าทายและช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถสร้างความสุขในการทำงาน ไม่ปราศจากความวุ่นวาย

 

1: David M. Sykes, "Productivity: How Acoustics Affect Workers’ Performance In Offices & Open Areas"

ประสิทธิผล
0

ประสิทธิภาพลดลงสำหรับสำนักงานที่มีลักษณะเปิด

งานที่หายไป
0

จำนวนระยะเวลา (นาที) ของการตั้งใจทำงานที่หายไป สำหรับหนึ่งคนต่อหนึ่งวันเนื่องจากการรบกวน

ความตั้งใจ
0

ความตั้งใจมากขึ้น และ51 เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงจากเสียงรบกวนที่ทำให้ไขว้เขว

การเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง