ชั้นป้องกัน

3 มกราคม 544

ในการออกแบบกรอบอาคาร(โครงสร้าง และ ผนังภายนอกอาคาร) มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็น เนื่องจากกรอบอาคารมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้มีความสะดวกสบาย

คุณอาจคิดว่ามันเป็นเพียงแค่กำแพง และ หลังคา ที่ช่วยปกป้องคุณจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร แต่กรอบอาคาร (โครงสร้าง และ ผนังภายนอกอาคาร) เป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่แบ่งส่วนภายในอาคารออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคาร ซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนเป็นชั้นๆ มีความซับซ้อน และแตกต่างกัน

สี่หน้าที่พื้นฐาน

องค์ประกอบของกรอบอาคาร (โครงสร้าง และผนังภายนอกอาคาร) ทั่วไปได้แก่ ผนัง หลังคา พื้น และ หน้าต่างที่มีขนาดใหญ่ (หน้าต่าง ประตู ช่องเปิดให้แสงลอดผ่าน หรือ ช่องเปิดโล่งอื่นๆ) แต่ละชิ้นส่วนจะประกอบไปด้วยหลายชั้น และใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างของกำแพงบ้านทั่วไปในทวีปอเมริกาเหนือ มีการเลือกใช้ผนังยิปซัม ซึ่งทำมาจากโครงแผ่นไม้กระดุม และ ภายในประกอบด้วยแผ่นฉนวนกันความร้อนความเย็น และแผ่น OSB (Oriented Strand Board) แผ่นสำเร็จรูปที่ทำเลียนแบบไม้ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันน้ำ ป้องกันความร้อนความเย็นจากภายนอกอาคาร ดังนั้นผนังยิปซัมจึงประกอบไปด้วย 7 ชั้นที่มีความแตกต่างกัน และเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกรอบอาคาร (โครงสร้าง และผนังภายนอกอาคาร

ไม่ว่าส่วนไหนก็ตามของภายในอาคาร มันก็สามารถปกป้องอาคารได้ กรอบอาคาร (โครงสร้าง และผนังภายนอกอาคาร) จึงมีหน้าที่พื้นฐานในการปกป้องอาคาร 4 ประการ

  1. เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ ปกป้อง หรือ สนับสนุน ระหว่างสภาพอากาศภายนอกอาคาร กับ ภายในอาคาร

  2. เป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่ ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และ เสียง ระหว่างภายนอกอาคาร กับ ภายในอาคาร

  3. เป็นส่วนตกแต่งพื้นผิวผนังภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเกิดสุนทรียศาสตร์ ตามความต้องการ

  4. การกระจายบริการ และ สาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้า และ น้ำ

ปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นสิ่งที่สำคัญ

ดังนั้นการสร้างกรอบอาคาร (โครงสร้าง และ ผนังภายนอกอาคาร) กับคุณสมบัติต่างๆของกรอบอาคารนั้น จะเกิดคำถามต่างๆตามมาว่า สามารถสร้างกรอบอาคารได้ง่ายหรือไม่ มีความมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ สะดวกสำหรับการซ่อมบำรุงหรือไม่ ปลอดภัยหรือไม่ และ คุ้มค่ากับการใช้งานและการลงทุนหรือไม่

 

หน้าที่สำหรับองค์ประกอบแต่ละส่วนของกรอบอาคาร (โครงสร้าง และ ผนังภายนอกอาคาร) มีความสำคัญ และความสอดคล้อง แต่ละส่วนต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความสะดวกสบายถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่แปรปรวน และวัสดุที่มีความทนทาน เช่น ฉนวนหินภูเขาไฟ ถือว่าเป็นส่วนประกอบหลักที่มีความสำคัญ

“ตลอดอายุการใช้งานของฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูล สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนประมาณ 85 เท่า หรือประมาณ 155 ล้านตันของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

Error rendering content

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบอาคาร (โครงสร้าง และผนังภายนอกอาคาร)