การอยู่ในพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกสบาย

3 มกราคม 544

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับความชื้นภายในอาคารที่"ถูกต้อง"

Ideal indoor temperature
0

is the ideal indoor temperature

Affected learning
0

of students felt even a small change in temperature affected learning

Poor indoor climate
0

Europeans live in homes with a poor indoor climate

ไปยังผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะดวกสบายภายในอาคาร