รับอากาศบริสุทธิ์จากภายใน

3 มกราคม 544

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับความชื้นภายในอาคารที่ "ถูกต้อง"

ความชื้น

เราต่างก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ภายในสถานที่ ซึ่งการมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบ้านของเรานั้นยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ความชื้นที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจสร้างความอันตรายได้ แต่เรามีขั้นตอนที่สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับความสะดวกสบายอย่างสูงสุด

เราจะมีสุขภาพที่ดีที่สุดหากอยู่ในสถานที่ที่มีความชื้นระหว่าง 45 เปอร์เซ็นต์ถึง 55 เปอร์เซ็นต์ หากต่ำกว่านี้ ก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อผิวแห้งคัน การระคายเคืองต่อดวงตาและจมูก และการถูกรบกวนในเวลานอน โดยเฉพาะการที่มีความชื้นต่ำนั้นยิ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อที่ดีสำหรับไวรัสซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่นโรคหวัด หรือโรคปอดบวม ในทางตรงกันข้าม หากมีความชื้นที่สูงเกินกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มความเสี่ยงโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งสามารถปลดปล่อยสปอร์ที่ทำให้อาการหอบหืดและโรคทางเดินหายใจลุกลาม โดยในขณะนี้มีชาวยุโรปประมาณ 84 ล้านคนอาศัยอยู่ในที่ชื้นซึ่งอาจคุกคามสุขภาพของพวกเขาได้

จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ เราควรที่จะให้คำนึงถึงเรื่องความชื้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี (ความชื้นจะลดลงในช่วงฤดูหนาวและเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน) อีกทั้งยังรวมถึงจำนวนคนหรือปริมาณของกิจกรรมภายในห้อง โดยเราสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงการเปิดหน้าต่าง ซึ่งจะสามารถช่วยลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยให้อากาศสดชื่น นอกจากนี้ความชื้นและการควบแน่นภายในเป็นสัญญาณของความชื้นส่วนเกิน โดยสังเกตจากการที่ผนัง หรือพื้นที่มีความเย็นผิดปกติ ทำให้เกิดการควบแน่นที่จะสร้างขึ้นเมื่ออบอุ่น และความชื้นก็จะเข้ามาสัมผัส

อาคารที่มีอากาศหนาแน่นซึ่งหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนอย่างดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีความสะดวกสบายภายในตัวอาคาร ซึ่งฉนวนของร็อควูลนั้นช่วยทำให้อุณหภูมิและความชื้นอยู่ในระดับเหมาะสม จากคุณสมบัติในการทางการถ่ายเทความร้อนและความสามารถในการระบายอากาศ

การอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความชื้น
0

ประชากรชาวยุโรปจำนวน84 ล้านคนกำลังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้น

ความชื้นภายในอาคารที่เหมาะสม
0

ระดับความชื้นที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในช่วง 45-55 เปอร์เซ็นต์

Dive into our products

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะดวกสบายภายในอาคาร