คุณทราบหรือไม่?

 

เรายังมีกระบวนการนำกลับไปใหม่ เพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรในเรือนกระจก ทุกวันนี้กว่า 90% ของลูกค้าในทวีปยุโรป เลือกใช้ Grodan ซึ่งมีรูปแบบของกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ และเรากำลังพัฒนาเพื่อขยายบริการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

 

Man checking green basil plants in greenhouse.  GRODAN, Green, Horticulture.