Comfortboard, external insulation, install, construction, exterior, home, wall

ฉนวนกันความร้อนสำหรับผนังภายนอก

ผนังภายนอกและหลังคาคือ กรอบนอกของสิ่งปลูกสร้างที่ปกป้องผู้อยู่อาศัยและทุกอย่างภายในอาคาร

กรอบดังกล่าวกินพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของตัวอาคาร จึงเป็นองค์ประกอบหลักในการป้องกันความร้อนจากภายนอก และเป็นจุดที่อาจทำให้มี การสูญเสียความเย็นภายในอาคารผ่านไปทางผนังที่ติดตั้งฉนวนไม่ได้มาตรฐาน

ฉนวนภายนอกอาคารของร็อควูลช่วยให้พื้นที่อยู่อาศัยเย็นสบาย มีประสิทธิภาพเชิงพลังงาน และสอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งปลูกสร้างยุคใหม่ ทั้งยังช่วยเพิ่มสมรรถนะในการดกันเสียง ป้องกันอัคคีภัย และเพิ่มความสะดวกสบายให้พื้นที่อีกด้วย

เชิญศึกษาความสำคัญและผลลัพธ์เชิงบวกของฉนวนภายนอกอาคารได้ทันที

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมต้องใช้ฉนวนผนังภายนอก

ผนังภายนอกคือ จุดที่อาจเกิด การสูญเสียความเย็นภายในตัวอาคารและมีโอกาสรับความร้อนจากภายนอกได้มากที่สุด

ฉนวนผนังภายนอกช่วยลดปัญหาดังกล่าว พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

ผนังภายนอกมีหลายขนาดและรูปทรง ตั้งแต่ผนังก่ออิฐ ไปจนถึงงานปูนและงานระบบหุ้มอาคารของที่พักอาศัย สิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยผนังภายนอกแต่ละประเภทล้วนมีข้อดีข้อเสียในการใช้งานแตกต่างกัน เจ้าของอาคารจึงต้องตัดสินใจเลือกผนังที่ตอบโจทย์เชิงสมรรถนะด้านพลังงานได้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่

คุณประโยชน์หลักของฉนวนผนังภายนอก:

  • ป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคาร
  • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน
  • ปกป้องโครงสร้างอาคาร
  • รักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่
  • ลดปัญหาผุกร่อนจากความชื้น

การคำนวณความคุ้มค่า

ฉนวนผนังภายนอกติดตั้งกับอาคารได้หลากหลายประเภท เช่น ระบบคอมโพสิตที่มีฉนวนสำหรับการติดตั้งภายนอก (ETICS) ผนังก่ออิฐ ผนังโครงคร่าวไม้ แผงระบายอากาศหน้าอาคาร หรือโครงคร่าวโลหะ โดยตัวผลิตภัณฑ์ฉนวนภายนอกเองก็มีรูปแบบแตกต่างกัน ตั้งแต่ชนิดแผ่น ไปจนถึงกรานูเลต

ต้นทุนและความคุ้มค่าของการติดตั้งฉนวนแปรผันตามขนาดพื้นที่ที่ติดตั้งและปริมาณฉนวนที่เลือกใช้ คุณจึงตัดสินใจติดตั้งฉนวนให้เกินกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดได้

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) เพื่อกำหนดประสิทธิภาพเชิงความร้อนของผนังอาคารและการประหยัดต้นทุนที่เป็นไปได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPECของเรา

นอกจากนี้ งานต่อเติมที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะด้านพลังงานยังช่วยเพิ่มมูลค่าสิ่งปลูกสร้างได้อีกด้วย1

external wall, insultation, light-dry method, rockwool
ร็อควูลมีคุณสมบัติในการรักษาระดับอุณหภูมิได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกฤดู ฉนวนใยหินชนิดแผ่นช่วยห่อหุ้มกรอบอาคาร เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก ในขณะที่ความถี่ของเส้นใยช่วยลดการสูญเสียความเย็นภายในอาคาร ตรงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นได้อย่างชัดเจน

Erica Bazzini

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโกลบอล ร็อควูลกรุ๊ป

กรณีศึกษา

ปัญหา

วิล์มโคตเฮาส์ แฟลต แลนด์มาร์กสำคัญของพอร์ตสมัท ประเทศอังกฤษ ผุพังไปด้วยเชื้อรา ความชื้น และการควบแน่น

ผู้อยู่อาศัยในแฟลตขนาดสามช่วงตึกที่ประกอบไปด้วยอาคาร 11 ชั้นและห้องพักกว่า 100 ห้องไม่ได้รับความอบอุ่นภายในบ้านที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียสตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO)4 กำหนด และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเกินกว่าที่ควร

ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา

โครงการเตรียมดำเนินงานต่อเติมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้พลังงาน ด้วยการเพิ่มความอบอุ่นและป้องกันความชื้นให้ตัวอาคาร โดยกำหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานจากเครื่องทำความร้อนลง 90 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ยังเตรียมงานต่อเติมโครงสร้างเพื่อขยายอายุการใช้งานวิล์มโคตรเฮาส์ต่อไปอีก 30 ปี

ผลลัพธ์

ร็อควูลช่วยลดปัญหาความเย็น การควบแน่น และเชื้อรา ด้วยการติดตั้งฉนวนภายในพื้นที่ 300/400 มิลลิเมตรบริเวณโครงโลหะภายนอกที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิ

Wilmcote House project completed
โครงสร้างเส้นใยที่พัฒนาขึ้นทำให้เรามั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากเครื่องทำความร้อนภายในอาคารเกินกว่าที่ควร จนเราสามารถวางแผนปลดเครื่องทำความร้อนส่วนกลางให้เหลือเพียงอาคารละไม่เกินสองตัวได้ ตรงบริเวณพื้นที่รับรองและห้องโถงชั้นล่าง

Steve Groves

หัวหน้าแผนกดูแลรักษาอาคาร เทศบาลเมืองพอร์ตสมัท
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wilmcote House

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ร็อควูลพัฒนาขึ้นโดยใส่ใจในความยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่ง

หนึ่งในเป้าหมายหลักของร็อควูลคือ การช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงานให้อาคารทั่วโลก ด้วยการยกระดับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ดูดซับเสียงรบกวน และลดการปล่อยคาร์บอน

ฉนวนร็อควูลผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารสีเขียวที่มีความยั่งยืนของประเทศอังกฤษ BREEAM, LEED, WELL, SGBC, MGBC, TRAI, IGBC และ มาตรฐานอื่นๆ ในแต่ละท้องถิ่นอีกมากมาย5

 

 

External walls, ETICS, MUH, multi unit, building, apartments

นโยบายส่งเสริมทางการเงิน

การติดตั้งฉนวนผนังภายนอกอาจเข้าข่ายนโยบายส่งเสริมความยั่งยืน และได้รับเงินคืนในรูปแบบรายการลดหย่อนภาษีหรือเงินสนับสนุน กรุณาติดต่อสำนักงานร็อควูลใกล้คุณ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

คำถามที่พบบ่อย

ฉนวนผนังภายนอกหยุดการควบแน่นได้หรือไม่
ฉนวนผนังภายนอกมีอายุการใช้งานนานเท่าไร
ระบบคอมโพสิตฉนวนควบคุมอุณหภูมิภายนอก (ETICS) คืออะไร