การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ROCKWOOL แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานของเราตลอดระยะเวลา 55 ปี

คุณทราบหรือไม่?

โดยเฉลี่ยแล้วระยะเวลาในการจัดการและบำรุงรักษาอาคารต้องใช้เวลามากกว่า 5 เท่าของระยะเวลาการก่อสร้าง อาคารที่มีความทนทานควรต้องได้รับการดูแลด้านเทคนิค และการดูแลอาคารให้ดูใหม่ ซึ่งหมายความว่าการประหยัดพลังงาน และวัสดุที่ใช้เหมาะสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตลอดอายุการใช้งานของอาคาร

 

Maersk Tower

For more information see: Permissions