Product illustration, basement, sound, floor, insulation

ฉนวนกันความร้อนพื้นลอย  

แผ่นฉนวนกันความร้อนพื้นลอยช่วยป้องกันเสียงและความร้อนจากทั้งภายนอกและภายในอาคารได้

เชิญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าแผ่นฉนวนใยหินความหนาแน่นสูงของร็อควูลช่วยลดปริมาณคาร์บอนจากตัวอาคาร เสริมสร้างคุณสมบัติในการดูดซับเสียงระหว่างชั้น และช่วยให้สิ่งปลูกสร้างมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานมากขึ้นได้อย่างไร

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ค้นหาแคตตาล็อกสินค้าของเรา

ทำไมต้องใช้ฉนวนกันความร้อนพื้นลอย

โครงการตึกสูงมักใช้พื้นลอยป้องกันไม่ให้เสียงรบกวนเดินทางข้ามชั้นไปถึงผู้อยู่อาศัยชั้นล่าง

แผ่นฉนวนพื้นลอยช่วยแยกพื้นผิวที่ใช้เดินออกจากพื้นรับน้ำหนัก เพื่อช่วยป้องกันการเดินทางของเสียงส่วนเกิน จึงช่วยให้ผู้อยู่อาศัยนอนหลับสนิทขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น1

นอกจากนี้ ยังใช้แผ่นฉนวนติดตั้งใต้ที่ว่างของชั้นล่าง เพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิ ป้องกันไม่ให้ความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และ ลดการสูญเสียพลังงานได้อีกด้วย

คุณสมบัติของแผ่นฉนวนพื้นคุณภาพสูง:

  • ลดเสียงรบกวนระหว่างชั้น2
  • ป้องกันการใช้พลังงานส่วนเกิน3
  • ลดการถ่ายเทความร้อนระหว่างชั้น

ใยหินร็อควูลไม่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา โดยยังคงรูปทรงและคุณสมบัติการใช้งานได้ตลอดอายุตัวอาคาร จึงใช้งานเป็นฉนวนได้ตลอดชีวิต4

การคำนวณความคุ้มค่า

คุณสามารถประเมินปริมาณฉนวนที่ต้องใช้ได้ด้วยการคำนวณพื้นที่ทั้งชั้นเป็นหน่วยตารางเมตร จากนั้นเลือกระดับความหนาที่ต้องการตามรายงานคุณสมบัติการดูดซับเสียง และระดับการใช้งานที่ต้องการบนหน้าเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บางพื้นที่อาจมีรายงานคุณสมบัติการดูดซับเสียงและเครื่องมือคำนวณที่ใช้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับงานก่อสร้างและโครงการต่อเติมของคุณมากที่สุด

เชิญทดสอบคุณสมบัติในการควบคุมอุณหภูมิของงานก่อสร้างและโครงการต่อเติมด้วยเครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเรา ฉนวนชั้นล่างมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงาน การติดตั้งชั้นฉนวนควบคุมอุณหภูมิควบคู่กับผลิตภัณฑ์พื้นดูดซับเสียงจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานได้

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนพื้นร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPECของเรา

 

Ventilated facade - ROCKPANEL
ร็อควูลมีผลิตภัณฑ์ฉนวนพื้นลอยหลากหลายชนิด จึงตอบโจทย์ความต้องการและข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงของอาคารแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี

Roger Peeters

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโกลบอล ร็อควูลกรุ๊ป

กรณีศึกษา

โครงการ

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออลอโมตซ์เป็นหน่วยสาธารณสุขแห่งแรกของสาธารณรัฐเช็ก ที่ได้รับการขนานนามเป็นโครงการใช้พลังงานเป็นศูนย์ (Zero-Energy)

อาคารห้าชั้นของคลินิกเดอะพาวิเลียนทูก่อสร้างขึ้นในปี 2018

ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหา

สถาปนิกหลักของโครงการเลือกผลิตภัณฑ์ร็อควูลให้ระบบท่อ ผนัง และพื้นอาคาร เพราะมั่นใจว่าคุณสมบัติควบคุมอุณหภูมิของฉนวนใยหินจะช่วยลดระดับการใช้พลังงานจนเหลือศูนย์ได้สำเร็จตามเป้าหมาย

แผ่นฉนวนพื้นร็อควูลเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือก คุณสมบัติยับยั้งการเน่าสลาย การเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรียที่เป็นอันตราย ทำให้แผ่นฉนวนร็อควูลเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในโรงพยาบาลที่ต้องการสุขอนามัยสูงสุด

ผลลัพธ์

  • ลดค่าใช้จ่ายพลังงานต่อเดือน
  • คนไข้และทีมงานมีสภาพความเป็นอยู่สะดวกสบาย
  • ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารได้ตลอดปี

เชิญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออลอโมตซ์ Olomouc

Case Study, Olomouc
แผ่นฉนวนพื้นดูดซับเสียงของร็อควูลสามารถติดตั้งร่วมกับระบบทำความร้อนบนพื้นเดิมของตัวอาคาร เพื่อยกระดับความสะดวกสบายให้ผู้อยู่อาศัยได้

Roger Peeters

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโกลบอล ร็อควูล

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

ร็อควูลพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉนวนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

ร็อควูลลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด จึงไม่ปล่อยน้ำเสีย (Zero Water Waste) สู่ธรรมชาติ10

เราใช้วัสดุใหม่ร่วมกับวัสดุรีไซเคิล เพื่อให้แน่ใจว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าที่เราจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล11

crawlspace - crawl space design and construction what it looks like when you have a dirt floor underneath the house

นโยบายส่งเสริมทางการเงิน

บางประเทศอาจมีนโยบายส่งเสริมการติดตั้งฉนวนพื้นลอยในรูปแบบเงินสนับสนุนจากรัฐบาลหรือโครงการอื่นๆ

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

คำถามที่พบใหม่

ควรติดฉนวนกันความร้อนสำหรับพื้นลอยหรือไม่
ระดับความหนาต่ำสุดของฉนวนพื้นอยู่ที่เท่าไร