product, ceiling, cellar ceiling, basement ceiling, installer, installation, Planarock Top, germany, job 4097

ฉนวนใต้ดินและฝ้าเพดานใต้ดิน

ฉนวนใต้ดินและฝ้าใต้ดินเป็นวัสดุสำคัญในการปกป้องพื้นที่ต่อเติมใต้ดินจากความร้อนและเสียงรบกวน

การติดตั้งผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่นและลาเมลลาไว้ใต้พื้นชั้นบน จะช่วยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใต้ดินให้สะดวกสบายต่อการอยู่อาศัยมากขึ้น

หลังการติดตั้ง ฉนวนใยหินจะช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติป้องกันไฟ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อที่พักอาศัยส่วนบุคคล และพื้นที่ใต้ดินสาธารณะ เช่น ลานจอดรถที่สามารถติดตั้งฉนวนได้

เชิญศึกษาข้อมูลว่าผลิตภัณฑ์ร็อควูลช่วยเสริมสร้างมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย การดูดซับเสียง และการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงพลังงานและยกระดับความปลอดภัยให้โครงการก่อสร้าง และงานต่อเติมของคุณได้อย่างไร

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมถึงต้องติดตั้งฉนวนใต้ดินและฝ้าเพดานใต้ดิน

ไม่ว่าจะเป็นบ้านส่วนตัว อาคารอพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ หรือที่จอดรถสาธารณะ ฉนวนฝ้าใต้ดินถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปกป้องพื้นที่ใต้ดินจากความร้อน ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยต่อการเกิดอัคคีภัย และปกป้องผู้อยู่อาศัยหรือบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียงจากเสียงรบกวน

พื้นที่ใต้ดินเหล่านี้มักมีความอ่อนไหวต่อความร้อนและเสียงรบกวน ฉนวนที่มีประสิทธิผลจึงช่วยป้องกันปัจจัยรบกวนเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ใต้ดินที่ต่อเติมเพื่อการอยู่อาศัย

ฉนวนช่วยเสริมสร้างคุณสมบัติดูดซับเสียงให้ตัวห้อง และใช้ประสิทธิภาพเชิงพลังงานลดต้นทุนการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ผู้อยู่อาศัยได้ ทั้งในโครงการก่อสร้างใหม่และงานต่อเติมสิ่งปลูกสร้างปัจจุบัน

การคำนวณความคุ้มค่า

คุณสามารถคำนวณปริมาณฉนวนที่ต้องใช้ในโครงการก่อสร้างหรืองานต่อเติมได้ด้วยการคำนวณพื้นที่ฝ้าที่ต้องการติดฉนวน

ตัวเลขที่คำนวณได้จากการวัดพื้นที่คือ ปริมาณวัสดุที่คุณควรซื้อมาใช้งาน

ระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาจากความต้องการ และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิ การดูดซับเสียง และการป้องกันอัคคีภัย คุณอาจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากข้อกำหนดและรายงานในพื้นที่

หลังการติดตั้ง ฉนวนร็อควูลจะเริ่มประหยัดเม็ดเงินให้คุณและผู้อยู่อาศัยทันที

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนพื้นร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน (U-value) ของฉนวนพื้นร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

house, calculator, funds, state subsidy, germany
ผลิตภัณฑ์ร็อควูลมีผลทางตรงต่อการใช้พลังงาน ความสวยงามในเชิงศิลปะ และการดูดซับเสียง ซึ่งช่วยลดมลภาวะทางเสียงภายในตัวอาคาร ทั้งยังป้องกันเสียงเล็ดลอดออกไปภายนอกได้อีกด้วย

Roger Peeters

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับโกลบอล ร็อควูล

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

ฉนวนฝ้าใต้ดินร็อควูลมีผลทางตรงต่อการลดการใช้พลังงานในตัวอาคาร

เมื่อโครงการก่อสร้างภายในเมืองผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนประชากรโลกภายในปี 2050 ฉนวนร็อควูลพร้อมช่วยลดพลังงานที่ต้องใช้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างเต็มที่5.

exterior, Planar, linear, metal, garden,

นโยบายส่งเสริมทางการเงิน

เจ้าของบ้าน เจ้าของที่ดิน หรือผู้ก่อสร้าง ที่ติดตั้งฉนวนใต้ดินและฉนวนฝ้าใต้ดิน อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนจากรัฐบาล กรุณาติดต่อสำนักงานร็อควูลในพื้นที่ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

คำถามที่พบบ่อย

ควรติดตั้งฉนวนฝ้าในห้องน้ำใต้ดินหรือไม่
ฉนวนใต้ดินต้องมีบล็อกกันความชื้นหรือไม่