Application, BIM, Wall

ฉนวนผนังเบา

ฉนวนผนังเบาใช้ติดตั้งกับด้านในของผนังภายนอก เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนให้อาคาร

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมอย่างการดูดซับ/การกั้นเสียงและการป้องกันอัคคีภัย ตามตำแหน่งที่ติดตั้งฉนวนได้อีกด้วย

ผนังเบานิยมใช้ร่วมกับฉนวนชนิดแผ่น เพื่อติดตั้งไว้ด้านในของผนังภายนอก และปิดผิวให้สวยงามได้ กระบวนการเดียวกันนี้นำไปใช้กับผนังใต้ดิน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพเชิงพลังงานและเพิ่มความอยู่สบายภายในพื้นที่ได้เช่นกัน

บางภูมิภาคอาจนำผนังเบาไปใช้งานร่วมกับฉนวนผนังโครงคร่าว ผนังก่ออิฐ และระบบคอมโพสิตที่ใส่ฉนวนสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (ETICS)

เชิญศึกษาคุณประโยชน์เพิ่มเติมของผนังเบาและผลิตภัณฑ์ร็อควูลได้ทันที

รับข้อมูลที่คุณต้องการด้วยลิงค์ที่รวดเร็วของเรา

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ทำไมต้องใช้ผนังเบา

การใช้พลังงานในครัวเรือนคิดเป็นสัดส่วน ¼ ของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมด1 เมื่อสภาพอากาศส่งผลให้โลกต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น การก่อสร้างอาคารให้มีประสิทธิภาพเชิงพลังงานและคงรักษาระดับความสะดวกสบายภายในไว้ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง2   

การติดตั้งผนังเบาภายในมีผลต่อการประหยัดพลังงานอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอาคารใหม่หรืองานต่อเติม เนื่องจากผนังเบาภายในช่วยควบคุมระดับอุณหภูมิของผนังภายนอก ไม่ให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก และรักษาอากาศเย็นไว้ภายใน

คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่หลากหลายให้เข้ากับประเภทสิ่งปลูกสร้างได้ โดยทำการติดตั้งระบบผนังเบา

คุณประโยชน์ของฉนวนผนังเบา:

  • ประหยัดพลังงานอย่างเห็นได้ชัด
  • เพิ่มระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัย
  • เสริมสร้างคุณสมบัติในการกั้นเสียง

การคำนวณความคุ้มค่า

คุณสามารถคำนวณปริมาณฉนวนที่ต้องใช้งานได้โดยวัดความกว้างและความยาวของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง แล้วนำมาคูณกันเป็นพื้นที่ผนังในหน่วยตารางเมตร

เมื่อติดตั้งระหว่างโครงผนัง ฉนวนอาจมีความกว้างเฉพาะหรือขอบที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เข้ากับระยะห่างของโครง และ ลดการสูญเสียของเศษจากการตัดตามขนาดที่ต้องการ ความหนาที่เหมาะสมที่สุดจะสอดคล้องกับความหนาของโครง ซึ่งช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำนวณคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อน U-value o ของฉนวนผนังกั้นพื้นที่ของร็อควูล โดยใช้เครื่องคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ไปที่เครื่องมือข้อมูลจำเพาะ ROCKSPEC ของเรา

illustration, product, etics, wall, facade, fireproof barrier, brandriegel, germany
การใช้งานฉนวนผนังเบาภายในขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานอาคารเป็นอย่างมาก โดยอาจใช้ฉนวนร่วมกับระบบก่ออิฐเดิม หรือติดตั้งระบบคอมโพสิตที่ใส่ฉนวนสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (ETICS) ควบคู่กันไปได้

Roger Peeters

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ร็อควูลกรุ๊ป

ความยั่งยืนและประสิทธิภาพเชิงพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ร็อควูลทุกชนิดผลิตจากหินภูเขาไฟ หนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากที่สุดในโลก และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้โดยไม่มีข้อจำกัด5

การติดตั้งฉนวนผนังเบาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกัให้ตัวอาคารมีผลดีต่อประสิทธิภาพเชิงพลังงาน และลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศได้เช่นกัน

 

Brick wall

นโยบายส่งเสริมทางการเงิน

บางประเทศอาจมีเงินคืนในรูปแบบรายการลดหย่อนภาษี หรือโครงการเพื่อความยั่งยืนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานต่อเติม กรุณาติดต่อสำนักงานร็อควูลใกล้คุณ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Energy Efficiency, Key, Keyboard, Button

คำถามที่พบบ่อย

ผนังอิฐภายนอกอาคารจะติดตั้งฉนวนได้อย่างไร
ผนังห้องใต้ดินติดตั้งฉนวนอย่างไร
ฉนวนผนังเบาต้องฉาบปูนหรือไม่