ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านที่ไม่ใช้พลังงาน

3 มกราคม 544

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสร้างบ้าน ช่วยให้บ้านที่มีความสามารถในการผลิตพลังงานได้มากพอที่ต้องการใช้

การลงทุนในพลังงานแทนที่การชำระเงินด้านพลังงาน

อะไรคือสิ่งที่คุณได้รับจากการที่คุณลงทุนในพลังงานมากกว่าการชำระเงินด้านพลังงาน และการอาศัยอยู่ในบ้านที่มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้คือหลักของการก่อสร้างบ้านที่ไม่ใช้พลังงาน1 บ้านที่มีมาตรฐานด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน คือบ้านที่ไม่มีการใช้พลังงาน โดยการใช้พลังงานทดแทนที่สร้างขึ้นภายในบริเวณบ้าน

เมื่ออาคารมีสัดส่วนประมาณ หนึ่งในสามของการใช้พลังงงานทั่วโลก และประมาณ ร้อยละ 20 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 (มากเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ ในเมืองใหญ่) อะไรคือสิ่งที่เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของกรุงปารีสในการจัดการภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5 องศา ดังนั้นการสร้างอาคารใหม่ และการปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่ ให้ได้มาตรฐานของอาคารที่ไม่ใช้พลังงานภายในปี ค.. 20503.  

เป้าหมายที่ทะเยอทะยาน

ในปี ค.. 2010 สหภาพยุโรปเห็นพ้องกันว่า ควรมีการสร้างอาคารใหม่ทั้งหมดในประเทศสหภาพยุโรปเพื่อให้ไดมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับการไม่ใช้พลังงาน (Net Zero Energy Building - nZEB) ภายในปีค.. 20204 แต่การบรรลุเป้าหมายอาคารที่ไม่ใช้พลังงานโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่: “มาตรการไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้ เช่นการใช้ฉนวนกันความร้อนพร้อมกับการใช้พลังงานทดแทน และมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยที่สุด ซึ่งส่งผลให้อาคารเหล่านี้มีส่วนร่วมในการส่งผลกระทบเชิงบวก

การลดการพึ่งพาการใช้พลังงานส่งผลให้ประเทศ และภูมิภาคสามารถควบคุมปริมาณพลังงานได้มากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างงาน การกระตุ้นการเติบโตทางเศรฐกิจ ทำให้เกิดประโยชน์ทางการเงิน การประหยัดพลังงานสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากถึงร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายอาคาร อาจเกิดค่าใช้จ่ายที่เล็กน้อย หรือ ไม่มีเลยตลอดอายุการใช้งาน5.

เนื่องจากฉนวนกันความร้อนร็อควูลมีประสิทธิภาพในการรักษาความร้อน จึงช่วยให้ผู้สร้างอาคารสามารถสร้างอาคารที่ไม่ใช้พลังงานได้

1: Zero Engergy Project, "What are Zero Energy Homes"
2: C40 Cities, Urban Efficiency II: Seven Innovative City Programmes for Existing Building Energy efficiency 
3: World Green Building, "From Thousands to Billions"
4: European Commission, "Nearly zero-energy buildings"
5:  Buildings Performance Institute Europe (BPIE), "Principles for nearly zero-energy buildings"

อาคารที่ "เกือบจะเป็นศูนย์" คืออะไร

คำที่ใกล้เคียงกัน แต่มีจำกัดความที่แตกต่างกัน เช่น 'เกือบ', 'ศูนย์' และ 'คาร์บอน', ประสิทธิภาพพลังงานในทวีปยุโรปของคำสั่งอาคาร (EPBD, 2010/31 / EC) ให้คำอธิบายที่เป็นประโยชน์ของคำว่า 'เกือบเป็นศูนย์': " อาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงมาก ... พลังงานที่ใช้สำหรับอาคารเกือบเป็นศูนย์ หรือต่ำมาก ควรได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ โดยใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน รวมถึงพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนนั้นผลิตในพื้นที่หรือใกล้เคียง

 

แหล่งที่มา: European Union, "Directive 2010/31/eu of the european parliament and of the council"

ศูนย์พลังงานแห่งแรกของนอร์เวย์

การสร้างบ้านที่ใช้พลังงานน้อยมากเกือบเป็นศูนย์ มักจะเกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง สองโครงสร้าง ดังนั้นฉนวนที่แข็งแรงพอ: กรอบที่ห่อหุ้มด้านนอกที่สามารถเก็บความอบอุ่น ความแห้ง จากภายในของบ้าน การใช้ระบบฉนวนร็อควูลเต็มรูปแบบรวมถึงแผ่น FLEXSYSTEM และ Flexi A ทำให้ Wencke Nordli และ Martin Østensenสามารถหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนนี้ได้ ทั้งคู่เห็นการประหยัดพลังงานในระหว่างการก่อสร้างและหวังว่าจะประหยัดได้อย่างมากสำหรับค่าพลังงาน 35,000 NOK ต่อปีของพวกเขาในอดีต

เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

Error rendering content

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน